Jump to content

Aegisub Temel Rehberi - Override Tag'leri


3n4bL3

Recommended Posts

  • Yöneticiler

Arkadaşlar konumuz, *.ass formatlı altyazı yazarken kullandığımız OT(override tag)'ler. Bunları altyazımızı tam istediğimiz gibi görünmesini sağlayan bir takım komutlar olarak düşünebiliriz. Birazdan hepsini tek tek açıklayacağım. Altyazı hazırlanmasında kendini geliştirmek isteyen arkadaşlar için kolaylık sağlayacak bir rehber niteliğinde, elimden geldiğince basit anlatmaya çalışacağım.

Öncelikle belirteyim, ben editör olarak Aegisub v2.1.2 kullanıyorum. Bu yüzden yazdıklarımda bir versiyon uyuşmazlığı olması durumuna karşı aşağıdaki linkten bu programı indirmenizi tavsiye ederim. Gerçi tüm advanced substation alpha uygulamalarında aynı olması gerekir diye tahmin ediyorum. Ancak diğerlerini denemişliğim yok.

OT'lere birazdan geleceğim ama öncelikle bilinmesi gereken ilk işlemlerin üzerinden hızlıca bir geçmekte fayda görüyorum.

Örneğin, bir seriyi çevirdiğinizi farzedelim. Birden çok altyazı dosyası hazırlayacaksınız. Her bölümdeki altyazı boyutları, fontları ve renklerinin aynı olmasını istiyoruz. Yapmamız gereken [subtitles]-[styles Manager] menüsüne girerek seride kullanacağımız altyazı stillerini tanımlamalıyız. Styles Manager'ın üst bloğu kataloglarımızı tanımladığımız yer, örneğin ben Jigoku Shoujo'yu çevirirken kullandığım tüm stilleri JS adı altında bir katalogda topladım. Sol blokta seçili olan kataloğun içindeki stiller görünüyor. Tabii, stillerin ismini siz veriyorsunuz. Bir stilin içinde altyazının boyutu, rengi, fontu ve gölgesine kadar birçok şeyi tanımlayabilirsiniz. Sağ blokta ise şuanda açık olan altyazı dosyasının içinde bulunan stiller görünmekte. Buralar basit o yüzden geçiyorum.

En önemli faktörlerden ve karşılaşılan sorunlardan birine gelelim. Altyazılar için aynı stilleri kullanıyorum ama her yaptığım dosyada açtığımda orijinalden büyük veya küçük çıkabiliyor. Veya ekranın üzerinde herhangi bir yere daha önce OT kullanarak yazdığım şey bu dosyaya aktarınca ekranın başka bir yerinde çıkıyor. Bunun sebebini ben de çok geç farettim, ama çok basit bir çözümü var. [subtitles]-[Resample Resolution] menüsüne girerek kullandığınız altyazı dosyasının çözünürlüğünü tanımlıyorsunuz. Nasıl tanımladığınızın çok fazla bir önemi yok ama, oynatacağınız video dosyasının çözünürlüğüne ayarlamanızı tavsiye edebilirim. Ama gerçekten de çok önemli değil. Önemli olan bu değerin tüm dosyalarınızda aynı olması. 640x480 ise hepsi 640x480 olsun. Bu tanımlı alan bir nevi sizin altyazılarınızla çalışma alanınız. {0,0} noktası en sol, en üst pikselin mevkiidir. {640,480} ise en sağ ve en altı temsil eder. Bu her dosyada farklı olursa, haliyle fontlarınız da bu pikseller üzerine oturtulduğundan boyut ve mevkii açısından farklılık arz edecektir.

Başlamadan önce bilmemiz gereken temel kavramlar için bu kadar yeterlidir. Hepimiz bilgisayar, internet kullanan insanlarız. Programı biraz kurcalayarak öğrenebileceğinizi düşünüyorum. Bunun yerine doğrudan birazcık daha karmaşık olan OT'lere geçiyorum. Hepsini tek tek anlatmaya vaktim yok ancak, en kullanışlı olanları yazıyorum.

ÖZEL KARAKTERLER

\n - Soft Line Break

Bir alt satıra geçilmesini sağlar.

Örnek : "Merhaba! \nBugün nasılsın?"

Görünüş: Merhaba

Bugün nasılsın?

Ancak bunu yalnızca q2 modunda yapabilirsiniz. Diğer modlarda boşluk bırakmışsınız gibi işlem görür.

\N - Hard Line Break

Her zaman alt satıra geçmenizi sağlar.

\h - Hard Space

Arka arkaya pek çok boşluk bırakmak istediğinizde işe yarar.

OVERRIDE TAG'ler

*** OT'ler herzaman {} arasında kullanılır.

\q0, \q1, \q2, \q3

Bu komut ile satırların nasıl kaydırılacağını seçebilirsiniz.

\q0 : Üst satır daha geniş olacak şekilde kaydırma yapılır.

\q1 : Satır kesme gelmeden alta geçmez (\N ile kesilebilir)

\q2 : Satır kaydırılması yapılmaz (\n veya \N ile kesilebilir)

\q3 : Alt satır daha geniş olacak şekilde kaydırma yapılır.

\i0, \i1

Yazıların italik olmasını istediğinizde kullanılır. 0 iken düz, 1 iken italik yapar.

Örnek:

{\i1} Bu yazı italik görünür. {\i0} Buradan itibaren olan kısım ise düz görünür.

Yani aynı satır içinde sadece bir cümleyi italik yapabilirsiniz.

Örnek:

{\i0}Ben yarın bizimkilerle birlikte {\i1}Tokyo{\i0}'ya gideceğim.

Burada yalnızca Tokyo kelimesi italik görünür. :D))

\b0, \b1

Yazılarımızın kalın fontlu olmasını istediğimiz zaman \b1 kullanışlı oluyor. Kullanım şekli italik yaparken olduğu gibidir. Yine de bir örnek verelim.

Örnek:

{\b0}Dur, dur bir saniye... {\b1}DUUUUR!!!{\b0}

Burada yalnızca karakterin bağırdığı kısım kalın fontlu olur. Ama hem kalım hem italik yapmak istedik diyelim. Nasıl olacak?

Örnek:

{\i1\b1}Cevap verin lütfen!

Bu cümle hem kalın, hem italik olur. Sıfır ve birleri açma kapama düğmeleri olarak düşünebilirsiniz. Sıfır seçtiğinizde kapanır, biri seçtiğinizde de açılır.

\u0, \u1

Altyazının bir cümlesinin altını çizmek istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

\s0, \s1

Altyazının bir cümlesinin üzerini çizmek istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

\be0, \be1

Altyazınındaki harflerin kenarlarına blur efekti yerleştirmek istediğiniz zaman işe yarar. Altyazınızın çok keskin görünümlü olmamasını sağlar. Özellikle bir nesnenin üzerine altyazı yerleştirmek isteyip de sonradan yerleştirilmiş gibi görünmemesi için bu efekti kullanabilirsiniz. Bunun için fontunuzun renk ayarlarını nesne ile kolay karışabilecek ve sırıtmayacak bir renk seçmeniz gerekecektir.

\fn*font ismi*

Kullanılan fontun ismini değiştirmenizi sağlar. Örneğin altyazılarınız Times New Roman'ı standart olarak kullanıyor, ama siz bir kişinin konuşmalarında Arial font kullanmak istiyorsunuz. O zaman o kişinin geçtiği konuşmalar için ayrı bir stil tanımlamak yerine şunu yazabilirsiniz.

Örnek:

{\fnArial}Bir kez olsun da beni dinler misin?

{\fnTimes New Roman}Mantıklı konuşacaksan dinleyelim.

\fs*font boyutu*

Bu tag ile fontunuzun punto değerini elle ayarlayabilirsiniz.

Örnek:

{\fs14}Bugün ne yapıyoruz?

veya

{\fnArial\fs14}Bugün ne yapıyoruz?

Alttaki örnekte her iki fonksiyonu birlikte kullandık. Parantezlerin arasına istediğiniz kadar tag ekleyebilirsiniz.

\fsp*piksel sayısı*

Bu çok kullanacağınız bir fonksiyon değil. Karakterlerin arasına kaçar piksel boşluk yerleştirmek istediğiniz seçiyorsunuz. Eğer kullandığınız font itibari ile birbirine yakın duran harfler kötü bir görünüme sebep oluyorsa bunu kullanarak "yazı"yı "y a z ı" şekline getirebilirsiniz.

\fr[*x/y/z*]*derece* - Font rotation

Altyazıyı x, y veya z ekseni etrafında döndürmek istiyorsanız bu fonksiyon oldukça kullanışlıdır. Hemen üç boyutlu grafikler çizdiğimiz matematik derslerini hatırlayalım.

x - Ekrana göre yatak olan eksendir.

y - Ekrana göre dikey olan eksendir.

z - Ekrana dik olan eksendir.

Örneklerle açıklayalım:

\frx30

Yazıyı x ekseni etrafında 30 derece döndürür.

\fry-15

Yazıyı y ekseni etrafında -15 derece döndürür. Eksi ile belirtilen açılar saatin tersi yöne doğru döner.

\frz180 veya \fr180

Bu ikisi de aynı işlemi yapar. Yazıyı z ekseni etrafında 180 derece döndürür.

Ancak hemen belirteyim; bu tag size dönüş animasyonu yapmaz, doğrudan döndürülmüş halini gösterir. O dönme efektinin nasıl yapıldığını birazdan anlatacağım.

\c&H*bbggrr*& - Ana Renk Seçimi

Bu tag fontun rengini seçmemizi sağlar ve biraz karmaşık gibi gelebilir. Aslında oldukça basittir. Ancak anlamak için heksadesimal sayı formatını ve 8-bit RGB renk formatını anlamanız gerekiyor. Kısaca anlatmamda fayda var sanırım.

Spoiler: 

Öncelikle RGB'den bahsedelim. R-Red (Kırmızı), G-Green(Yeşil) ve B-Blue(Mavi) olarak kısatılmıştır. Bilgisayar her rengin içinde bu üç ana renkten ne kadar olduğuna bakarak ortaya bir karışım renk çıkartır.

Neden 8-bit dediğimi de anlatayım. Bildiğiniz gibi "bit" en küçük veri tipidir. Değeri ya "sıfır" yada "bir"dir. 8 tane bit'i yan yana koyarsak:

00001110 bu rastgele yazdığım 8 bitlik bir sayıdır. 10'luk düzende değeri 14'dür. 8 tane bit bize 0 ila 255 sayıları arasında bir değer gösterebilir.

00000000 = 0

11111111 = 255

Şimdi, R için 8 tane bit, G için 8 tane bit ve R için de 8 tane bit olduğunu varsayalım. Kırmızının, yeşilin ve mavinin 256'şar tane tonunu elde ederiz.

[11111111][00000000][00000000]

Yani:

R = 255

G = 0

B = 0

Bu şekilde elde ettiğimiz renk saf kırmızıdır.

[00000000][11111111][00000000]

Yani:

R = 0

G = 255

B = 0

Bu şekilde elde ettiğimiz renk saf yeşildir.

[00000000][00000000][11111111]

Yani:

R = 0

G = 0

B = 255

Bu şekilde elde ettiğimiz renk saf mavidir.

[00000000][11111111][11111111]

Yani:

R = 0

G = 255

B = 255

Bu şekilde elde ettiğimiz renk cyan'dır. {C}

[11111111][00000000][11111111]

Yani:

R = 255

G = 0

B = 255

Bu şekilde elde ettiğimiz renk magenta'dır. {M}

[11111111][11111111][00000000]

Yani:

R = 255

G = 255

B = 0

Bu şekilde elde ettiğimiz renk sarıdır. {Y}

Gördüğünüz gibi karışım renklerden de CMY olarak bilinen renk formatını elde ettik. Ama konudan sapmaya başladım o yüzden hemen geri dönelim.

Heksadesimal sistem tek hanede 0'dan 15'e kadar saymamızı sağlayan bilgisayarlarda kullanılan bir sayı sistemidir. Format aşağıda olduğu gibidir.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

255 sayısını heksadesimal sistemde "FF"ye denk gelir. Bu aslında iki tane dört bitlik sayının yanyana gelmesiyle oluşmuş 8 bittir.

Sanırım bir örnekle nasıl kullandığımızı daha iyi anlayabiliriz.

Yazım Şekli: \c&H*bbggrr*& (buradaki bb mavi, gg yeşil, rr ise kırmızı)

Örnek : {\c&HFFFF00&}Cevap verin lütfen!

R=0, G = 255, B=255 yani, yazımız cyan renginde görünecektir.

Bu yöntem biraz karmaşık geldiyse en güzeli Aegisub'ın renk ayarlama tuşu ile rengi görerek seçmenizdir. :D Program kendisi kodu otomatik olarak ayarlayacaktır. Sadece seçmek istediğiniz yazının başına gelerek, üzerinde kırmızı/siyah AB yazan tuşa basıp istediğiniz rengi seçebilirsiniz.

\1c&H*bbggrr*& - Ana Renk Seçimi

Ana renk seçimi için bu da kullanılabilir.

\2c&H*bbggrr*& - İkincil Renk Seçimi

Fontun ikincil rengini seçersiniz. İkincil renk karaoke yazılarında fontun değişeceği ikinci renktir.

\3c&H*bbggrr*& - Dış Çeper Rengi Seçimi

Fontun etrafındaki izin rengidir.

\4c&H*bbggrr*& - Gölge Rengi Seçimi

Gölge renginin seçilmesini sağlar. Bunun genelde siyah olmasında fayda vardır.

\alpha&H*aa*& - Alfa Değeri

Alfa değeri bir yazının ne kadar geçirgen olduğu ile ilgilidir. 00 ile FF arasında heksadesimal bir değer alır. 00 sıfır geçirgen, FF ise görünmezdir.

Örnek:

{\alpha&H80&} Bu örnek yaklaşık yüzde elli geçirgendir.

\*1/2/3/4*a&H*aa*& - Ana/İkincil/Dış Çeper/Gölge Geçirgenliği

Yukarıda anlatılan alfa'da olduğu gibi çalışır.

Örnek:

{\2a&H80&} İkincil renk yarı geçirgen olur.

{\3a&HFF&} Dış çeper rengi görünmez olur.

{\4a&H00&} Gölge rengi sıfır geçirgen olur.

\k*süre* - Karaoke Etkisi

Süre cinsi santisaniyedir. Belirtilen sürenin sonunda yazının ikincil renge dönüşmesini sağlar. Örnekle gösterelim.

Örnek:

{\k30}Mer{\k25}ha{\k25}ba

\kf*süre* - Doldurma Efektli Karaoke

Aynı şekilde çalışır, ancak hecelerin yavaş yavaş dolarak ilerlemesi gerçekleşir. Göze daha hoş görünür.

Not: \K*süre* yazarak da aynı etkiyi sağlayabilirsiniz.

\ko*süre* - Dış Çeper Doldurma Efektli Karaoke

Adından da ne olduğu anlaşıyor zaten.

\pos(*x*,*y*) - Yazı Mevkii

İlk başta seçtiğiniz çözünürlüğe göre düşünelim. Diyelim ki 640x480 olarak seçtiniz. Yazınızın da tam ekranın ortasında başlamasını istiyorsunuz. Bu tag ile bu işlemi yapabilirsiniz.

{\pos(320,240)} Bu yazı ekranın ortasından başlar.

{\pos(0,0)} Bu yazı ekranın sol üst köşesinden başlar.

Bu tag'e istediğiniz değerleri vererek ekranın herhangi bir yerine yazı yerleştirebilirsiniz. Ayrıca yazıyı döndürerek nesnenin üzerine oturtabilirsiniz. Şimdi biraz karmaşık bir örnek verelim. Diyelim ki ekranın bir yerinde Japonca birşeyler yazıyor ve anlamını hemen altına eklemek istiyorsunuz, yazı biraz saat yönüne meyilli ve sizin fontlarınıza göre biraz küçük puntoda. Şu ana kadar öğrendiklerimizi bir arada kullanarak bu işi görecek bir tag hazırlayalım.

Örnek:

{\fs12\fnArial\pos(420,360)frz30} Açıklama

Bu örnekte ekranda 420,360 pikselinden başlayan, 12 punto Arial fontta ve z ekseni üzerinde saat yönünde 45 derece dönmüş bir "Açıklama" yazısı belirecektir.

Bunlar oldukça kullanışlıdır. Zamanla deneye deneye alışıp çok güzel şeyler

çıkartabilirsiniz.

\fade(*a1*,*a2*,*a3*,*t1*,*t2*,*t3*,*t4*) - Fade Efekti

t1 anından t2 anına kadar a1 alfa değeri ile başlayıp a2 değerine kadar fade efekti yapar. Ardından t3 anından t4 anına kadar da a2 alfa değerinden a3'e kadar fade efekti yapar. Burada zaman birimi karaoke'den farklı olarak milisaniyedir.

Örnek:

\fade(255,0,255,0,1000,2000,2500)

Bu örnekte önce görünmez(255) başlayan yazı 1000 zamanında (yani 1 saniye sonra) tam görünür(0) hale gelir. 2000 zamanında (yani tam ikinci saniyenin başında) tekrar fade olmaya başlar ve yarım saniye sonra tekrar görünmez hale geçer.

\fad(*t1*,*t2*) - Sadeleştirilmiş Fade

Görünmez başlar, t1 milisaniye zamanına kadar tam görünür olur. Altyazıya ayrılan sürenün bitmesinden t2 milisaniye önce yavaş yavaş görünmez olmaya başlar ve t2 milisaniyenin tam sonunda görünmez olur.

Örnek:

Diyelim ki 4 saniyelik bir altyazı geçecek.

{\fad(1000,1000)} Altyazı

Altyazı ilk 1 saniye boyunca fade-in yapar. Yavaş yavaş tam görünür olur.

Son 1 saniye boyunca da fade-out yapar. Yavaş yavaş görünmez olur.

Aradaki 2 saniye boyunca tam görünür olarak kalır.

\t([*t1*,*t2*,][*ivme*,]*stil değiştiriciler*) - Transform

Elimizdeki en güçlü OT budur. Belli bir andan diğer bir ana kadar yazıya istediğimiz değişiklikleri yapmamızı sağlar.

Bu en güzel bir örnek ile açıklanabilir. Jigoku Shoujo'nun açılış müziğinde kullandığım OT üzerinden bakalım.

Örnek:

{\pos(120,250)\fad(100,0)\t(\fsp15\fs36)}Cehennem\ NKızı

Burada Cehennem Kızı yazısı ekranın sol orta kısmında ortaya çıkar ve 100 milisaniyede fade in yapar. Bu altyazıya ayrılan süre boyunca harfler arası piksel sayısı 15'e kadar artar ve font büyüklüğü 36 puntoya kadar yükselir. Yani yazı yavaş yavaş bize yaklaşıyormuş gibi görünür.

Bunun ardından:

{\pos(120,250)\fsp15\fad(0,600)\t(\frz720\frx270\f ry270\fs50)}Cehennem\NKızı

Ekranın sol orta kısmında Cehennem Kızı yazısı ortaya çıkar. Karakterler arası piksel sayısı 15'tir. 0,6 saniye boyunca önce fade out yapar, bu altyazıya ayrılan süre boyunca da z ekseni etrafında 720 derece, x ve y eksenleri etrafında 270'er derece döner ve yine bu altyazıya ayrılan süre boyunca font büyüklüğü 50 puntoya kadar büyür.

Yani yazı bir anda kendi etrafında hızlıca dönerekten ekrana yaklaşır ve yavaş yavaş görünmez olur.

Daha başka OT'ler de vardır. Ancak bu kadarı ile aşağı yukarı herşeyi yapmanız mümkün. Diğerlerini araştırıp geliştirmeyi sizlere bırakıyorum. Güzel efektler elde eden arkadaşlar bu konu üzerinden bizlerle paylaşırlarsa daha da güzel olur. Herkese iyi çalışmalar.

Anlatımından dolayı Susano'o arkadaşımıza teşekkürler.....

Link to post
Share on other sites

  • 1 year later...
  • 2 years later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.