Jump to content

BitTorrent


Recommended Posts

  • Yöneticiler

Torrent son yıllara damgasını vurmuş bir dosya paylaşım tekniğidir. Kullanıcıdan kullanıcıya (peer to peer ya da P2P) dosya paylaşımı ile benzer bir yapıda olan Torrent, büyük boyutlu dosyaların indirilmesi için başvurulan en etkili yöntemdir. Bilgisayarınıza kurduğu istemci (client) programın, gerekli bilgileri içeren ".torrent" dosyaları aracılığıyla indirmek istediğiniz dosyaları, bilgisayarında bulunan ve paylaşıma açmış olan kullanıcılardan indirmesi Torrent'in temel mantığını oluşturuyor. Torrent dünyasına dahil olabilmenize yardımcı olacak istemci programların en ünlülerinden ve başarılılarından birisi de BitTorrent'tir.

Yalnızca birkaÇ adımda kurulup anında kullanıma hazır olan BitTorrent; küÇük boyutu, kolay kullanımı ve hızı ile ünlü bir Torrent uygulamasıdır. Kolay anlaŞılır ara yüzü sayesinde ilk defa bir Torrent istemcisi kullanacak olan kullanıcılar bile hiÇbir zorluk Çekmezler. BitTorrent; Torrent dosyası arama, bant geniŞliği kullanımı ayarı, dosya doğrulama, indirilen/gönderilen dosyaların sıralanması, zaman programı, otomatik kapanma ve RSS desteği gibi özellikleri ile bir Torrent istemcisinde bulunması gereken tüm özelliklere sahiptir.

Resmi ekleyen

BitTorrentBittorent, Torrent dosyası arama iŞlemlerini doğrudan istemci iÇerisinden gerÇekleŞtirebilmeniz iÇin bir arama Çubuğunun yanı sıra Get Stuff isimli bir menü iÇerir. Hem BitTorent'in internet sitesi iÇerisinde hem de Google'da arama yapabilmenize olanak veren yerleŞik arama Çubuğu sayesinde hem Torrent dosyası hem de diğer aramalarınızı doğrudan program iÇerisinden gerÇekleŞtirebilirsiniz. Bu arama Çubuğunda gerÇekleŞtirdiğiniz aramaların sonuÇları sisteminizdeki varsayılan internet tarayıcısı aÇılarak görüntülenir. Get Stuff menüsü ise BitTorrent sitesinde Film, TV, Müzik ve Oyun gibi kategorilerde arama yapabilmenize olanak verir.

Resmi ekleyen

Eğer yüksek bir bağlantı hızına sahip değilseniz ve BitTorrent dosya indirirken internette gezinmekte zorluk Çekmekten korkuyorsanız; korkmayın. Çünkü BitTorrent, bant geniŞliğinin ne kadarını kullanabileceğini belirleyebilmenize olanak veren ayarlar barındırıyor.Options (SeÇenekler) menüsündeki Preferences (Tercihler) öğesine tıkladığınızda aÇılan penceredeki Bandwidth (Bant GeniŞliği) sekmesinden ulaŞabileceğiniz ayarlar sayesinde gönderim limitini, indirme limitini ve bağlantı sayılarını düzenleyebilirsiniz. Ancak Şunu da unutmayın; bu ayarlardaki değiŞiklikler dosyalarınızın indirilme sürelerini uzatabileceği gibi gönderim limitini düŞürmek de gönderim yapmayıp yalnızca indirme yapan bir "leecher" haline gelmenize ve diğer kullanıcılar tarafından engellenmenize neden olabilir.

P2P dosya paylaŞım programları ile yaŞanan en büyük sorunlardan birisi; indirilendosyaların,gerÇekte istenen iÇerikten farklı olması ya da hatalı indirildiği iÇin kullanılamamasıdır. BitTorrent ise bu sorunları ortadan kaldıran veri doğrulama özelliğine sahiptir. Program, bir dosyanın herhangi bir parÇası yanlıŞ ya da hatalı indirildiğinde bu parÇayı yoksayarak yeniden indirir. Böylece indirdiğiniz iÇeriğin hatasız ve doğru olduğundan emin olabilirsiniz.

Resmi ekleyen

BitTorrent, Preferences penceresindeki Queueing (Sıralama) sekmesindeki ayarlar ile indirilen ve gönderilen dosyaların sıralamalarının ve önceliklerinin düzenlenmesine olanak verir. Bu sekmedeki Queue Settings (Sıralama Ayarları) baŞlığının altında bulunan Maximum number of active torrents (Maksimum aktif torrent sayısı) ayarı, aynı anda indirilen ve gönderilen toplam dosya sayısını belirleyebilmenize olanak verirken Maximum number of active downloads (Maksimum aktif indirilen dosya sayısı) ayarı ile aynı anda indirilen toplam dosya sayısını belirleyebilirsiniz. Seed While (Gönderim KoŞulu) ve When BitTorrent Reaches the Seeding Goal (BitTorrent'in, gönderimkoŞulunaulaŞtığında yapmasınıistediğiniziŞlem)baŞlıklarıaltındaki ayarlar ileelinizdebulunan tamamlanmıŞ dosyaların paylaŞımının istediğiniz kriterlere göre gerÇekleŞmesini sağlayabilirsiniz. Ancak bu ayarları yaparken biraz önce bahsettiğimiz "leecher" olma ihtimalinizi yine göz önünde bulundurmalısınız.

Resmi ekleyen

BitTorrentBitTorrent'in belki de en ilginÇ özelliği; Torrent'lerinizin indirme ve gönderme iŞlemlerinin hangi gün ve saatte, hangi yoğunluk ile gerÇekleŞeceğinizi belirleyebilmenize olanak veren programlama (zamanlama) özelliğidir. Bu özelliği kullanarak haftanın yedi gününde birer saatlik dilimlerde BitTorrent programının indirme ve gönderme iŞlemlerini tam hızda, sınırlı hızda, yalnızca gönderim Şeklinde gerÇekleŞtireceğini belirleyebilir; belirli günlerin belirli saatlerinde bu iŞlemleri tamamen durdurabilirsiniz. örneğin; ağınızı, baŞka kullanıcılar ile paylaŞıyorsanız ve bu kullanıcıların internet kullanımını engellemek istemiyorsanız, o kiŞilerin interneti kullandığı gün ve saatlerde programın indirme ve gönderme iŞlemlerini kısıtlayabilir ya da durdurabilirsiniz.

Resmi ekleyen

Programın bir baŞka dikkat Çeken özelliği de otomatik kapanma özelliği. Options menüsündeki Auto Shutdown (Otomatik Kapanma) öğesinden ulaŞabileceğiniz seÇenekler ile indirme iŞlemlerinin ya da hem indirme hem de gönderme iŞlemlerinintamamlanması durumundaotomatik olarak programdan Çıkılmasını, uyku moduna geÇilmesini, bekleme konumuna geÇilmesini, bilgisayarın yeniden baŞlatılmasını ya da kapatılmasını sağlayabilirsiniz. Böylece inmesini beklediğiniz dosyalarınızın indirime iŞlemi tamamlandığında bilgisayarınızın kapatılmasını sağlayabilir ve boŞuna elektrik tüketmesinin önüne geÇebilirsiniz.

Resmi ekleyen

BitTorrentBitTorrent, programı ayrıca RSS beslemelerini takip edebilmenize olanakveren yerleŞik bir RSS okuma özelliğine sahiptir. Bu özellik sayesinde eklediğiniz RSS beslemelerini varsayılan internet tarayıcınız iÇerisinden okuyabilirsiniz ya da yeni Torrent dosyalarını yayınlayan RSS beslemelerini kullanarak bu Torrent'leri doğrudan program iÇerisinde yüklemeye baŞlayabilirsiniz.

Resmi ekleyen

Yukarıda anlattığımız özelliklerin yanı sıra daha pek Çok özellikler ve ayara sahip olan BitTorrent, popüler dosya paylaŞım teknolojisi Torrent'in en Çok tercih edilen istemcilerinden birisidir. Kullanım kolaylığı, ücretsiz oluŞu ve indirme konusundaki baŞarısı ile kendini kanıtlamıŞ olan BitTorrent'i gönül rahatlığı ile indirip kullanmaya baŞlayabilirsiniz.

İndirme Linki

http://www.bittorrent.com/intl/tr/

http://download.bittorrent.com/dl/BitTorrent-6.4.exe

Alıntı : wardom.com.tr

Link to post
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • 6 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.