Jump to content

Aegisub ile Karaoke Rehberi


3n4bL3
 Share

Recommended Posts

  • Yöneticiler

Karaoke nasıl yapılır?

Birçok kişinin aklına takılan bir soru olduğunu düşündüğüm için böyle bir konu açmanın faydalı olacağını düşündüm. Aegisub kullandığım için sadece ona göre bir rehber olacak ama, işinizi görür. :)

Basit karaoke hazırlamada birkaç önemli aşamamız var.

1. Audio menüsünden "Open Audio from Video"yu seçerek karaokesini yapmak istediğiniz animenin bir bölümünü açarız. Ses dosyasının dalga şeklini burada görebiliriz. Kırmızı hatlar başlangıcı, turuncu hatlar da o anda seçili olan satırın sonunu gösterir. Bu hatları fareyle sağa sola çekerek şarkının istediğiniz satırını seçebilirsiniz.

2. Video menüsünden "Use Dummy Video"yu seçerek işlemcinizi fazla yormadan yazılarınızın nasıl göründüğünü görebilirsiniz. Tabii doğrudan animeyi de seçebilirsiniz ama, aegisub'da mkv dosyaları bazen yavaşlamaya sebep oluyor. O yüzden bu yöntemi tercih edebilirsiniz.

3. Artık istediğimiz satırı ses olarak seçtiyseniz, orada geçen sözleri yazmaya başlayabiliriz. Öncelikle sadece sözleri yazın. Henüz karaoke efektlerine girmeyin.

4. Şarkının tamamının sözlerinin zamanlamalarını bitirdiyseniz, artık kelimeleri ayırma zamanı geldi. Ses dosyasının dalga görünümü altında üç tane düğme göreceksiniz. Bunlar Karaoke/Join/Split. Karaoke'yi seçin. Onların yanında da kelimelerin ara çizgilerle ayrılmış olduğunu göreceksiniz. Aegisub kelimeleri tahmini süreler vererek ayırır. Ama bu süreler herzaman sizin istediğiniz sürelere uymayacaktır.

Karaoke yazan düğmeye bastığınızda şarkı sözlerindeki kelimelerin kırmızı harflerle dalga görünümünün üzerine yerleştirildiğini göreceksiniz. Kendilerine ayrılan süreler de sarı kesikli çizgilerle ayrılmıştır. Bu çizgileri farenin sol tuşu ile sağa sola çekerek zamanlamayı değiştirebilirsiniz. Tam olarak oturup oturmadığını kontrol etmek için iki kesikli sarı çizgi arasına sağ tıklayın. Bu şekilde o kelimenin bulunduğu süreyi dinleyebilirsiniz.

Tüm zamanlamaları kontrol ettiyseniz, artık kelimelere karaoke efekti verebiliriz. Üç düğmenin yanından herhangi bir kelimeyi farenin sağ tuşu ile seçin. Bir menü açılacak. \k, \kf yada \ko'yu seçerek üç efektten birini verebilirsiniz. Bu efektler:

\k - geçerli süre boyunca o kelime seçili olan stilin ikinci renginden birinci rengine geçecektir. Bu efekt kelimenin bir lamba gibi yanmasına benzer.

\kf - benim en sevdiğim efekt. Seçili olan kelimenin kendisine tahsis edilen süre boyunca baştan sona doğru dolmasını sağlar.

\ko - bu efekt de bir önceki gibi, ancak sadece dış çeper kısmında renk değişikliği olacaktır.

Bu efektlerden birini seçtiğiniz zaman satırda ilgili kelimenin yanına karaoke efektinin olmasını sağlayan override tag kodu otomatik olarak yerleşir. {\kf75} gibi. Buradaki 75, o kelimeye 0.75 saniye ayrıldığını gösterir.

5. Artık tüm sözlerin yerlerini ve sürelerini ayarlamayı bitirdiyseniz, tüm satırlara ait çevirileri koyabilirsiniz. Çevirisini koymak istediğiniz satıra sağ tıklayarak "Duplicate" seçeneğine tıklayın. Böylelikle o satırın aynısından bir tane daha üretecektir. Bunun bizim açımızdan faydası tüm satırların eş zamanlı olmasını sağlamasıdır. Artık yeni satırın için çevirinizi yazabilirsiniz. Çevirinin karaokeli olmasını istemiyorsanız aradaki kodları silebilirsiniz. Ayrıca çeviri kısmı için farklı bir stil seçmenizi öneririm. Sözlerin ve çevirinin ekranın başka yerlerinde olması görsel olarak daha iyi olduğu fikrindeyim.

Peki daha gelişmiş karaoke efektlerini nasıl yapabilirim?

Bu kısım biraz daha karmaşık. Öncelikle yukardaki işlemleri bitirmiş olmanız gerekiyor. Yani elinizde karaokesi, zamanlaması yapılmış bir şarkı olacak. Gerisi iyi bir template yazmaya bakıyor.

İşlemlere başlayalım.

1. Öncelikle tercihen ilk satıra sağ tıklayarak "Insert (Before)" seçeniğinden satırın üzerine yeni bir satır koyalım. Bu bizim template satırımız olacak.

2. Template satırımızın sitilini efekti uygulamak istediğimiz stil ile aynı olduğundan emin olun. Daha önce üç tane düğmeden bahsetmiştim. Onların hemen altında; satırı yorum şekline sokmak için bir "Comment" check-box, onun yanında da sitilleri seçtiğiniz combo-box var. Onların yanında da iki tane text-input-box var, birinde açık gri ile "Actor" diğerinde de "Effect" yazıyor. Bu kutulara dikkatinizi çekiyorum.

3. Bu satırlardan Effect yazanına, tırnak işaretlerini yazmadan "template line" yazın. Artık satırın asıl yazı kısmına template kodumuzu yazabiliriz.

4. Template nedir? Hangi koddan bahsediyoruz? Template genel bir koddur. Seçili olan sitilin tamamına aynı efekti dağıtmamızı sağlayan bir otomasyon yöntemidir.

Bu kısmı en iyisi bir örnek ile anlatayım.

{\r\k$kdur\t(!$send-50!,!$send+200!,\alpha&HE0&,\move($sx,$sy,$sx,!$sy +35!,!0!,!$send-$sstart!)}

\r\k$kdur - bu kısım işlemimizin karaoke süresince yapılması için gereklidir.

\t(!$send-50!,!$send+200! - \t'yi ASS dosyaları ile çalışma konusunda yazdığım rehberden transform komutu olarak hatırlayabilirisiniz. Dönüşüm efektinin başlangıç ve son buluş anları girilmiş durumda.

İyi de! Dolar işaretleri ve send-50! falan bunlar ne böyle?!

"send" - "sylabble end" - yani hecenin sonu, seçili hecenin bitiş anını işaret eder. Her değişkenin başında $ işareti olmak zorundadır. !$send-50! ile de bitiş anından 0.05 saniye öncesini kastettiğimizi anlıyoruz. Başında ve sonunda ünlem işareti olmasının sebebi +/- gibi işlemlere sokmamızdan kaynaklanıyor. Başlangıç anını hecenin ilk anı olarak ayarlamak isteseydik ünlem falan koymadan "$sstart" yazmamız yeterliydi.

Demekki başlangıç anı hecenin bitişinden 0.05 saniye öncesiymiş. Peki ya bitiş anı? O da 0.2 sonrasıymış. Peki bu süre zarfında ne oluyormuş???

\alpha&HE0& - ASS dosyaları ile çalışma rehberinden alfa komutunu hatırlayın. Yazının ne kadar geçirgen olduğunu değiştiriyoruz. Burada yazdığımız dönüşümden sonra alacağı hali.

Peki başka neler oluyormuş?

\move($sx,$sy,$sx,!$sy+35!,!0!,!$send-$sstart!)

Bu komut ile ilgili heceyi hareket ettiriyoruz.

$sx - ilgili hecenin x kordinatı

$sy - ilgili hecenin y kordinatı

Bunlar hecenin ilk mevkii. Bir sonraki, yani taşınacağı mevkii ise;

$sx - hecenin ilk x kordinatı değişmemiş,

!$sy+35! - y kordinatına ise 35 piksel eklemişiz. Yani hece 35 piksel kadar aşağı kayacak.

!0! - bu hareket sıfırıncı saniyeden başlayacak.

!$send-$sstart! - ve !hecenin bitiş anı eksi başlangıç anı! kadar milisaniye sonra bitecek. Niçin böyle yazdık? Çünkü $send bize o anki karaoke hecesinin genel zamana göre değerini verir, örneğin hece 1 dakika 43üncü saniyede başlıyor ve 1 dakika 45inci saniyede bitiyor. 1:45 - 1:43 işlemi bize 2 saniye değerini verir. \move komutu için de ihtiyacımız olan böyle bir değer.

5. Bu efekti yazdık ve geriye uygulaması kaldı. Yapmamız gerek şu: Automation yazan menüye gelerek, "Apply karaoke template" seçeneğine tıklayın. Aegisub, template line yazan tüm satırlara bakacak, ilgili stillerin olduğu satırların effect hanesine karaoke yazısını ekleyip comment yaparak görünmesine engel olacak ve yazdığımız kodu bu satırlara uygulayarak yeni satırlar oluşturacaktır. Bunun güzel tarafı kodu yalnızca bir kez yazıyorsunuz, tüm satırlara Aegisub yerleştiriyor. Hem de başlangıç anlarını, mevkilerini vesaire hepsini doğru olarak geçirerek. Tek tek tüm hecelerin mevkilerini yazmaya çalıştığınızı düşünün. Günlerce uğraşmak zorunda kalırdık.

Tamam bunu da anladım. Ama başka ne gibi değişkenler kullanabilirim?,

Birkaç tip değişken var. Line (satır) değişkenleri, Sylabble (hece) değişkenleri ve otomatik değişkenler.

Satır değişkenleri ilgili satıra göre değer döndürür.

lstart - satır başlangıç zamanı

lend - satır bitiş zamanı

ldur - satır süresi

lmid - satırın orta anı

syln - satırdaki hece sayısı

lleft - satırın en üst mevkii

lcenter - satırın soldan sağa orta mevkii

lright - satırın en sağ mevkii

ltop - satırın en üst mevkii

lmiddle - satırın yukardan aşağıya orta mevkii

lbottom - satırın en alt mevkii

lx - satırın x kordinatı

ly - satırın y kordinatı

lwidth - satırın genişliği

lheight - satırın yüksekliği

Heceler için değişkenler

sstart, send, smid - hecenin başlangıç, bitiş ve orta anı

sdur, skdur - hecenin süresi milisaniye ve santisaniye olarak

sleft, scenter, sright - yukarıdaki gibi ama hece için

sbottom, smiddle, stop - yukarıdaki gibi ama hece için

sx, sy - yukarıdaki gibi ama hece için

swidth, sheight - yukarıdaki gibi ama hece için

Bunların başlarında l veya s olmadan yazarsak da otomatik değişkenler olurlar. Bunlara ek olarak başka değişkenler de var ama pek kullanmışlığım olmadığı için girmiyorum.

Rehberi birkaç örnek daha yazarak bitiriyorum.

{\r\k$kdur\t($start,$end,\1c&H00FF00&)\t($start,$m id,\fscy120)\t($mid,$end,\fscy100)\t($end,!$end+20 0!,\alpha&HFF&)}

{\r\k$kdur\t($start,$end,\1c&H00FF00&)\t($start,!$ start+$dur*0.3!,\fscy120)\t(!$start+$dur*0.3!,$end ,\fscy100)}

Ne işe yaradıklarını deneyin ve görün :)

Herşey tamam da şu \r de neyin nesi böyle?! Ah! Onu unutmuşum. Sitildeki diğer efektleri resetlemeye, sıfırlamaya yarar. "kdur" u zaten tahmin etmişsinizdir. Karaoke efektimiz tabiiki, \k75 gibi :)

Bu kadar okuduktan sonra artık kendi karaokelerinizi yapabilirsiniz. Yardımım dokunduysa ne mutlu bana. Herkese bol animeli günler!

-----------------------------------------------------------------------

Arkadaşlar buraya önemli bir ekleme gereği hissettim. Programcılıkla uğraşan arkadaşlar bilir. Programlamanın %80'i planlamadır. Yani öncelikle nasıl efekt yapmak istediğinizi düşünüp, geçici bir kod yazmalısınız. Bu koda genelde pseudo kod derler. Komutları aynen yazmanıza gerek yok. Normal aklınızdan geçtiği gibi, Türkçe yazmakta fayda var. Örneğin,

Japonca karakterlerimizin okunma anı geldiğinde biraz büyüyüp parlamasını istiyoruz. Sırası geçince de küçülüp eski haline dönsün.

Bunu geçici kod olarak yazmayı deneyelim.

- Hece başlama anı ile birlikte:

- Heceyi büyüt.

- Çevresinde bir parlama olacak. Bunun için dış çeperi genişlet.

- Tam parlaklığa ulaşması 0,2 saniye sürsün.

- Hece bitiş anından 0,05 saniye önce:

- Heceyi küçült.

- Hecenin dış çeperini daralt.

- Bu küçülme ve sönme işlemi hece bittikten 0,2 saniye sonrasına kadar sürsün.

Bunu standart koda dökelim.

- \t(.....)

- $sstart (transform komutunun içine girecek t1 zamanı)

- \fscx115 (yüzde 115'e kadar büyümesi yeterli şimdilik)

- \bord5 (dış çeper genişliğini 5 piksele kadar büyütelim, stilinizin outline kısmının beyaz olduğunu varsayıyorum.)

- !$sstart+200! (transform komutunun içine girecek t2 zamanı)

- \t(.....)

- !$send-50! (ikinci bir transform komutu içine girecek t1 zamanı)

- \fscx100 (yüzde yüzlük standart boyuta kadar küçülsün)

- \bord1 (dış çeper genişliği 1 piksele kadar küçülsün)

- !$send+200! (ikinci transform komutu içine girecek t2 zamanı)

Bunları birleştirelim.

{\r\k$kdur\t($sstart,!$sstart+200!,\fscx115\bord5) \t(!$send-50!,!$send+200!,\fscx100\bord1)}

Şimdi yapmamız gereken, yukarıda açıklandığı gibi, bu satırı template line satırınızın içine aktarıp "Automation" menüsünden "Apply Karaoke Template" seçeneğine tıklamak.

Çalışmanız için size bir de karaokesi yapılmış bir *.ass dosyası sunuyorum.

http://rapidshare.com/files/17933547...ama_Efekti.ass

Bu, H2O karaokeleri üzerinde çalışırken kullandığım giriş şarkısı dosyasının ham hali. Yukarıdaki kodu içine yazdım. Tek yapmanız gereken karaoke efektini uygulamaktır.

Not: Japonca karakterlerin görünmesi için işletim sisteminizde Doğu Asya Dilleri Desteğinin yüklü olması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla WinXP ve Vista'da Bölge seçenekleri veya fontlarla ilgili bir yerden yüklenebiliyordu. Ama emin değilim malesef.

Anlatımından dolayı Susano'o arkadaşımıza teşekkürler.....

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
  • 8 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.