Jump to content

Türkçe - Japonca Anime ve Manga Terimleri Sözlüğü


 Share

Recommended Posts

JAPONCA OKUNUŞ BİLGİLERİ
Japonca'da Hiragana, Katakana ve Kanji olmak üzere 3 tip yazı sistemi vardır. Hiragana ve Katakana'da her harf bir heceyi belirtir. Hiragana genellikle Japonca kökenli, Katakana ise yabancı dillerden Japoncaya giren sözcüklerin yazılmasında kullanılır. Çince kökenli harfler, Kanji ile belirtilir. Genelde Kanji ile sözcüklerin kökü, Hiragana ile de sözcüklere takılan ekler yazılır.

Japon dilinin Latin alfabesi ile yazılmasına Rōmaji denir.


ch = Türkçedeki / ç / sesi gibidir

chichi = çiçi
i
chi = içi
kanemo
chi = kanemoçi
ran
chi = rançi

sh = Türkçedeki / ş / sesi gibidir.
ku
shon = kuşon
reki
shi = rekişi
res
sha = resşa
shokki = şokki

j = Türkçedeki / c / sesi gibidir.
ha
jime = hacime
jamu = camu
jibiki = cibiki
ko
ji = koci


Not = Sözlükteki â - ê - î- ô ve û şeklinde görülen harfler, uzatılarak okunur. 
okâsan = okaasan
râmen = raamen

mêtoru = meetoru
têburu = teeburu

chîzu
 = çiizu
merodî
 = merodii

imôto = imooto
kôen = kooen

kûki 
= kuuki
jûni = juuni

 

Animelerde Bazı Çok Geçen Japonca Kelimelerin Türkçe Anlamları Aşağıda;
Anime / Animēshon = Stilize renkli sanat ve genellikle yetişkinlere yönelik temaları ile karakteri Japonya'da geliştirilen animasyon bir tarz.
-Chwan / Swan = Cıvıklık yaparak "San" veya "Chan" kullanımı.

-Chin = -San'ın daha sevimli gayri sürümü (Kızlar tarafından kullanılır)
-dono / -tono = Lord, Efendi, Sahip, Hanımefendi, Bayan
-San = Bay, Bey, Beyfendi, Bayan, Hanım, Hanımefendi ve Matmazel anlamında bir saygı simgesidir. San, yazı dilinde Sama'dan türetilmiştir. San evrensel, resmi ve gayri resmi ortamlarda bir kişinin ismine eklenir. San bazen Şirket, Firma ve Dükkan isimleri ile birlikte de kullanılır. Hatta San Hayvan adları ve Cansız Nesneler içinde kullanılır.
-Chan = Çocuk ve kadın aile üyelerine seslenmek için kullanılan san gayri sürümü, O konuştuğu Kişiyi Sevimli bulduğunu göstermek için genel olarak Chan Kullanılır. ama bebekler, Küçük çocuklar ile sınırlı değildir. Büyükbaba, Büyükanne, Gençler Ayrıca Sevimli Hayvanlar, Sevgililer, Yakın Arkadaşlar, Her Hangi Genç bir Kadın ve Arkadaşlar içinde kullanılır.
-Kun = Üst Düzey Statü Sahibi kişiler tarafından Astlarına Atıfda bulunurken kullanılır veya Erkek Çocuklar, Genç Erkekler den bahsederken ya da Erkek Arkadaşlar arasında kullanılır. Ayrıca Duygusal bir bağı olan, uzun zamandır tanıdığı bir erkek söz konusu olunca Kızlar ve Kadınlar tarafından da kullanılabilir.
-Sama = San ekinden daha belirgin bir Saygı önekidir. aziz, sayın, saygıdeğer anlamına gelir. kendisinden daha yüksek Rütbedeki ve yaştaki insanları belirtmek içinde kullanılır. Kendini ifade etmek için kullanıldığında Aşırı kibri ifade eder. Yazı dilinde adlardan sonra gelen saygı eki, "O" ile "Sama" doğal ve kutsal simgeleri belirtmek için birlikte kullanılır. Örnek : O-Hi-Sama = Saygıdeğer Güneş gibi (Hi=Güneş), Ohisama...
-Senpai = Kıdemli olan, Üst, Yaşlı kimse. Bir okulda daha üst sınıftaki öğrencileri, spor kulübünde kıdemli meslektaşları (üst rütbe, siyah kemer) ifade etmek için kullanılır, ama öğretmenler Senpai Değildir. Bir iş ortamında daha fazla deneyimli meslektaşlar Senpai'dir, ama Patronlar Senpai Değildir. Türkçede ki Doktor kelimesi gibi, Senpai Tek başına kullanılabilir veya bir isim ile birlikte kullanılabilir.
-Sensei / Shishō (Shishou) = Öğretmen, Hoca, Profesör, Usta, Üstat, ,Politikacı, Avukat, Uzman, Efendi, Sahip ve Diğer Otorite Figürlerini ifade etmek için kullanılar. Bir sanat formunda veya başka bir beceride ustalığın belli bir düzeyini yakalamış birine saygı göstermek için kullanılır ve aynı zamanda romancılar, şairler, ressamlar ve diğer sanatçılar içinde kullanılır. Senpai de olduğu gibi tek başına kullanılabilir veya bir isimle birlikte de kullanılabilir. Sensei Kelimesi Yalakalık ve Yaltaklanma şeklinde de kullanılır, aynı zamanda bu yaltaklanma alaycı bir şekilde de olabilir. Çok Yüksek Akademik Uzmanlığa sahip birini ele alırken bu terim genellikle kullanılmaz, bunun yerine Hakase kullanılır (Profesör veya Doktor anlamına daha yakındır)

Kōhai (Kouhai) = Çömez, Çırak, Çaylak (Şakirt :smile_oleyo: )

Goshujin = Koca, Eş / Goshujin-sama = EfendimKocacım, Velinimetim, Canım, Bi Tanem (Akihabara'da Hizmetçi Kızlar Erotik amaçlı kullanıyor)
Danna-sama = Usta, Efendi, Sahip, Üstad, Hoca (Ayrıca kadınlar "Kocam" - "Eşim" manasında da kullanıyor)
Omae = Konuşmacının yüksek statüsünü veya Emsalleri,Yakın Arkadaşları Arasındaki çok rahat ilişkisini ifade etmek için "Sen"... sıklıkla erkekler kullanır. Yaşlılara saygı gereği söylenmez. (Omae-ra = Sizler)
Temee = Kabaca ve Çatışmacı "Sen, Seni"...Temae'nin kaba versiyonudur, Konuşmacı çok kızgın olduğu zaman kullanır, Başlangıçta mütevazı bir konuşma yapan kişi için kullanılır. (Temee-ra = Sizler)
Kisama = Kabaca ve Son Derece Düşmanca "Sen, Seni"...Tarihsel olarak çok resmi bir kelime, ama aşırı düşmanlık veya öfke göstermek için ironik bir anlamda geliştirildi. (Kisama-ra = Sizler)
Onore = "Ben veya Sen" anlamına gelir. Ayrıca kabaca "Sen" anlamında ikinci kişiye düşmanca yaklaşırken veya kavga sırasında Küfür babında kullanılır. (Genellikle Erkekler tarafından kullanılır)
Aitsu = Bir Kişi Belirtir "O". O Kişi, O Adam veya O Kız
Koitsu = Bir Kişi Belirtir "BU". Bu Kişi, Bu Adam veya Bu Kız
Yatsu = Acayip Kılıklı Tip, Herif, Adam

Aibō (Aibou) = Ortak, Partner

Masutā (Masutaa) = Usta
Kachō (Kachou) = Bölüm Başkanı
Buchō (Buchou) = Bölüm Şefi
Shoi / Shousa = Teğmen, Binbaşı
Danchō (Danchou) = Grup Lideri
Kaichō (Kaichou) = Başkan
Taishō (Taishou) = General, Komutan, Paşa
Senchō (Senchou) = Kaptan
Bosu / Shachō ( Shachou) = Patron, Müdür
Chichi / Otōsan (Otousan) = Baba
Okāsan (Okaasan) / Haha = Anne
Bāchan (Baachan) = Obasan'dan Türetilmiştir. Büyükanne'nin Kabaca veya Argo şeklinde söylenişi.
Kāsan (Kaasan) = Bir Adam kendi karısını ifade ederken veya çocuklar annelerini ifade ederken kullanır. (Seni Seviyorum Kaasan)
Otōtō (Otoutou) = Küçük Erkek Kardeş
imōto (imouto) / Shimai = Küçük Kız Kardeş
Ane / Neesan = Abla
Ani / Niisan = Abi, Ağabey
Aniki = Abi, Ağabey (Genellikle çeteler ya da gangsterler tarafından kullanılır)
Ani-kun = "Abi, Ağabey" Demek, aralarında fazla yaş farkı olmayanlar kullanıyor (Çocuklar bunu kullanma eğiliminde)
Aniue = "Onurlu Ağabey" olarak tercüme edilebilir. Resmi ve arkaik kullanım, sadece ağabeyler için.
Aneue = "Onurlu Abla" olarak tercüme edilebilir. Resmi ve arkaik kullanım, sadece ablalar için.
Nii-ya = Çocukca bir şekilde "Ağabey, Abi" demek (Kızlar kullanır)
Niisan (Nii-san) = Ağabey, Abi (Kibarca)
Niichan (Nii-chan) = Ağabey, Abi (Samimi)
Neesan (Nee-san) = Abla (Kibarca)
Neechan (Nee-chan) = Abla (Samimi)
Oneechan (Onee-chan) = Abla
Oneesama (Onee-sama) = Yüceltici; Sevgili Abla, Saygıdeğer Abla
Oniichan (Onii-chan) = Abi, Ağabey
Oniisama (Onii-sama) = Yüceltici; kabaca anlamı "Genç Efendi", "Saygıdeğer Ağabey"
Oniitama (Onii-tama) = "Abi, Ağabey "demenin daha çocukça versiyonu.
Oniichama (Onii-chama) = Onii-sama'nın çocukça bir sürümü (Kızlar tarafından kullanılır)
Akachan / Akamboo = Bebek
Obāsan (Obaasan) / Sobo = Büyükanne, Nine, Ebe
Ojīsan (Ojiisan) / Sofu = Büyükbaba, Dede
Baba = Yaşlı Kadın, Büyükanne yada Bilge.
Oba / Obasan = Hala,Teyze,Yenge
Oji / Ojisan = Amca, Dayı veya yaşlı,orta yaşlı kimselere hitap ederken kullanılır. (Ossan ise bu kelimenin kaba,cıvık ve avam versiyonudur)
Oyaji = "Babalık". Yaşlı erkekler için kullanılan, öğretmenlere ya da etraftaki yaşça orta yaş sınıfına giren erkeklere söylenir. Sık sık baba anlamında da kullanılır. Ayrıca yaşlı adam ve ihtiyar anlamında da kullanılır.
Oya = Ana Baba, Aile

Kazoku / ikka = Aile
Ryōshin (Ryoushin) = Ana Baba
Joōsama (Joousama) = Kraliçe, Melike, Sultan
Ojōsan (Ojousan) / Okusama = Hanımefendi, Matmazel, Hanım, Eş, Kızınız
Oojosama = Saygıdeğer Prenses, Saygıdeğer Leydi, Genç Bayan, Küçük Hanım
Onna / Josei / Fujoshi / Fujin / Joshi = Kadın, Karı, Bayan
Otoko / Danshi / Yatsu / Osu / Dansei = Adam, Erkek, Koca, Eş
Gaki / Kodomo / Shōni (Shouni) / Ko = Çocuk, Velet
Kozō (Kozou) = Yavru, Çocuk, Delikanlı, Yaramaz Çocuk, Erkek, Acemi, Çırak
Chibi / Kobito= Cüce, küçük
Tsuma = Eş, Eşim, Hanım
Futago = ikiz
Abunai = Tehlikeli, Riskli, Cıs
Adana = Takma Ad, Lakap
Ahō (Ahou) = Salak, Gerizekalı
Ahoge = Kelime anlamıyla aptal-budala saç anlamına gelir, bir anime veya manga karakterini kafasının üzerinden dışarı doğru çıkıntılı saç uzunluğunu ifade eder, Örnek olarak; Fullmetal Alchemist'den Edward Elric ve Lucky Star'dan Konata

Ai = Aşk, Sevgi / Aisuru = Sevmek

Aikawarazu = Her zaman ki gibi, Her zaman olduğu gibi
Aishite imasu = Seni Seviyorum (Japonya'da Batıda olduğu gibi sıklıkla "Seni Seviyorum" Denmez. Japonlar Kelimelerden ziyade, Aşklarını ifade etmek için duygularını kullanır.)
Aishiteru / Aishiteru yo = Seni Seviyorum
Aishiteru wa = Seni Seviyorum (Kadınlar tarafından kullanır)
Aisatsu = Selam / Aisatsu Suru = Selam Vermek
Aisō (Aisou) = Arkadaşlık, Dostluk
Akihabara = Japonyada "Elektrik Kenti" olarak bilinen "Akiba", Elektronik Eşyalar, Oyunlar ve Otaku Malzemeler için dünyanın en büyük alanlarından biri olarak bilinir.
Akiba-kei = Kelime tam olarak "Akihabara Style" anlamına gelir. Zamanlarının çoğunu Akihabara'da geçiren genç erkek ve bayanları belirtmek içinde kullanılır. Ayrıca, "Otaku" ifade etmek için kullanılabilir.
Aku = Kötü, Fena, Zararlı, Günahkar
Ame = Yağmur
AMV = Fanların oluşturduğu gayri resmi bir video müzik tipi, popüler anime ve genellikle seçilen müzik veya ses klipleri ile video klipleri senkronize etmek için düzenlenmiş olan müzik.
Anko = Emniyet, Güvenlik
Ankoku = Karanlık
Anna = Öyle, Onun Gibi, O Kadar
Annaisho = Lider, Önder, Kılavuz, Rehber
Anata namae wa? = Adın Ne?
Anata = Sen, Siz / Anata No = Senin, Sizin / Anata Ni = Sana, Size
Anatatachi = Siz / Anatatachi No = Sizin / Anatatachi Ni = Size
Anatagata = Siz / Anatagata No = Sizin / Anatagata Ni = Size
Aniparo "anime parodi" = Parodik şekilde, hayranları tarafından kullanılan anime karakterleri.
Ano / Are / Sore / Sono / Kare / Kanojo = Şu, O
Anoo = Şey!, ee!
Anone = Böylece, O Halde
Ansatsuken = Kelimenin tam anlamıyla "Suikast Yumruk". Bir Japon neolojizmi ile, herhangi bir savaş sanatı stilini açıklamak için kurgusal eserlerinde sıklıkla kullandıkları bir ifade veya rakibin öldürme amacı ile geliştirilmiş tekniği ile mücadele.
Ara! = Ay! Ay!, Ah! Ah! (Kadınlar Kullanır)
Are! = Hey!, Bak! (Erkekler kullanır)
Are Ka ... Kore Ka = Ya ... Ya Da

Arigatai = Minnettar, Müteşekkir, Kıymetli
Arigatō (Arigatou) / Sankyu = Teşekkürler, Teşekkür Ederim
Arimasen / imasen = Yok, Değil

Arimashita = Oldu, Edildi
Arui Wa = Ya Da, Yoksa
Asobi / Geki / Gemu = Oyun
Atarashii = Yeni, Taze
Ate = Hedef, Amaç, Erek

Atsui = Sıcak
Ayashii = Kuşkulu, Şüpheli
Ayatsuri = Kukla
Baka / Obaka = Aptallık, Dangalak, Mankafa

Baka-me = Lanet Salak, Lanet Aptal
Baka na = Aptal, Kafasız
Bakabakashii / Bakarashii = Aptalça, Ahmakça
Baka Yaro (Bakayaro) = Moron, Pislik, Avanak, Kahrolası Ahmak ("Baka" lafının Kaba ve sert versiyonudur)
Kono Yaro (Konoyaro) = Seni Pislik, Seni Piç, Seni Serseri
Bakemono = Canavar, Dev, Ucube, Hayalet, Hortlak
Bakudan = Bomba
Bakunyū (Bakunyuu) = Büyük göğüslü kadınların tasvirine odaklanan pornografik medya türüdür. Kelime anlamıyla "Patlayan Göğüsler" şeklinde tercüme edilebilir. Bakunyū, hentai anime tarz içinde bir alt türdür.
Bachi / Batsu = Ceza, / Bassuru = Cezalandırmak
Banzai! = Yaşa!, Bravo!, Çok Yaşa!, Yaşasın!

Bara = Literatür anlamı "gül" olan kelime, genelde eşcinsel mangalarda kullanılır. Kadın görünümlü erkeklere karşıt olarak her iki tarafın da aşırı kaslı olduğu erkeklerin aşkını anlatan türüdür.
Barabara No = Dağınık, Dalgın, Gevşek, Oynak
Benkyō (Benkyou) = Çalışma

Bento = Geleneksel Japon kutulu öğle yemeği. Okula giderken evden getirilen yemek olduğu gibi, parka, pikniğe, gezmeye gittiğinizde de yanınıza alabildiğiniz tek kişilik, tek öğünlük, en az 3 çeşit tadı barındıran yemek derlemesidir. Muhakkak pilav ya da makarna türü bir karbonhidrat, balık, tavuk, et türü bir protein ve illa ki turşu da olsa sebzeli bir ürünü barındırır.
Betsu: Betsu No = Başka, Diğer
Betsu Ni = Hiçbir Şey, Değil Gerçekten (Çok Amaçlı Bir Negatif Deyim)
Betsu Ni Shita = Ayrı, Ayrı Ayrı
Bi = Güzellik / Bidanshi = Yakışıklı Adam / Bijin = Güzel Kadın
Bikkuri = Sürpriz, Beklenmedik, Hayret, Şaşkınlık
Bishojo = Güzel Kız
Bishonen = Yakışıklı Erkek
Boke (Boge) = Mankafa, Zeka Özürlü, Salak Kafa
Boku = Ben (Erkekler Kullanır)
Boroboro no = Yırtık Pırtık, Lime Lime, Hırpani
Bōzu (Bouzu) = Rahip (Budizm), Kel, Dazlak, Erkek Çocuk
Bubun = Parça, Kısım, Bölüm
Buki = Silah
Bukkorosu = Seni Geberteceğim
Bunraku = Geleneksel Japon Kukla Tiyatrosu
Bushido = Kelimenin tam anlamıyla "Savaşçının Yolu", Samuray'ın yaşam yolu için bir Japonca kelime, Şövalyelik kavramına benzer.
Busu = Çirkin Kız, Kadın
Byōnin (Byounin) = Hasta, / Byōki ( Byouki) = Hastalık
Cha / Ocha / Ogawa = Çay (Yeşil)
Chansu = Fırsat, Şans
Che! = Tüh!, Yuh!, Ayıp!
Chi = Yeryüzü, Dünya, Toprak
Chi = Kan / Chi ni ooi = Kanlı
Chigau = Farklı, Öyle Değil, Farklı Olmak ("Hayır" - "Ya Da" - "Veya" - "Bu Yanlış" - "Yanılıyorsun" anlamlarında da kullanılabilir)
Chikai = Ant, Yemin / Chikau = Yemin Etmek
Chikara = Güç, Kuvvet / Chikara no aru = Güçlü, Kuvvetli
Chikishō / Chikushō (Chikushou) = Hassiktir, Allah Kahretsin!, Lanet Olsun!
Chino = Akıl, Us, Zihin, Zeka
Chissu / Chiwassu = Japonca argo olarak "Merhaba", "Naber" anlamında.
Chotto = Biraz
Chotto! = Bir Dakika!
Chotto Matte Kudasai! = Biraz Bekleyin Lütfen!

Comiket (Comiketto) = 6 ayda bir Japonya'da düzenlenen dünyanın en büyük doujinshi festivali.
Cosplay = Birisinin bir anime, manga veya video oyunu karakteri gibi elbiseler giymesi.
Crossplay = Crossdress ve Cosplay karışımı. Bu insanların karşıt cinsiyet karakterleri gibi giyinmesi anlamına gelir.
Daga = Ancak, Ama
Daigaku = Üniversite
Daiichi-ni = Önce, İlk Önce
Daijōbu (Daijoubu)= Tamam, Herşey Yolunda
Daijoka = Sen İyi Misin?

Daikirai = Nefret, Nefret Etmek, Tiksinmek, İğrenmek
Daimyo = Japonya Feodal Ağaları
Daisuki = Çok Sevmek, Çok Seviyorum, Seni Çok Seviyorum (Biraz laubalice, Kişinin son derece "Sempatik" olduğunu belirtir...."Dai" kelimesi "Büyük" anlamına gelir.)
Dakara (sa) = Bu Yüzden, Bundan Dolayı
Dame (na) / Dame Desu! = Olmaz!, Fena, Kötü, İyi değil, Faydası yok
Damare = Kapa Çeneni, Sessizlik (Komut biçiminde = "Sessiz Ol" demek)
Dandere = Genellikle antisosyal ve sessiz bir kişiliğe sahip karakter ama o sonunda tatlı, romantik ve sevgi dolu yumuşak tarafını göstermek için değişir.
Dare = Kim / Dare ni = Kime / Dare no = Kimin / Dare to = Kiminle / Dareka = Birisi / Daredemo = Herkes

Deai = Tanışma, Karşılaşma, Rast Gelme

Dēto (Deeto) = Randevu, Buluşma, Flört
Dekinai = Yetersiz, Yeteneksiz
Demo / Datte / Shikashi / Tadashi / Tokoro ga / Datte ... -nda yo / -ga = Ama, Fakat, Lakin, Ancak
Denki = Elektrik
Deredere = Tatlı ve her şekilde seven karakterler (Clannad'dan Ryou)
Deshō (Deshou) / Darō (Darou) = Galiba, Belki
Desu = -dir, -dır. Türkçedeki Ek Fiiller gibidir. (İsim soylu kelimelerin sonuna gelerek, onları yüklem yapan eklere ek-fiil denir. Örnek; Hayat, yaşayınca güzeldir.
)

Deteke = Çık Dışarı, Kaybol
Dewa = Öyleyse, O Halde
Dewa Mata! = Hoşça Kal!, Görüşürüz!
Dō itashimashite (Dou itashimashite) = Rica Ederim, Bir Şey Değil

Dō iu Koto? (Dou iu Koto?) = Ne demek istiyorsun?
Dōjō (Doujou) = Sözlük anlamı ile "Duygudaşlık, Dert Ortaklığı" anlamlarına geliyor. Genellikle karate, judo ya da samuray gibi Japon dövüş sanatları tarzı öğrenciler için resmi toplama yeri olarak kabul edilir. Bir dövüş sanatları eğitim yeri olarak düşünülmesi Batılı bir kavramdır. Japonya'da, Yakın Dövüş Sanatları ve Profesyonel Güreş okulları da dahil olmak üzere herhangi bir fiziksel eğitim tesisi köklerini Dojo olarak adlandırabilir.
Dojikko = Bilinen Tipik bir kadın Arketipi ki aşırı hantallığı ve sakarlığı (Doji) ile karakterize edilir. Sevimli Kız beceriksiz olma eğilimindedir. Hatta bu halleri bazen kendilerine ve diğer kişilere zarar verebilir.
Dōjinshi (Doujinshi) = Kelime anlamı "aynı insan yayını" demektir. "Doujinshi" kelimesi ilk defa belli bir yazar veya klasik sanat eseri stiliyle yazan edebi gruplar arasında kullanılmaya başlanmıştır ve anime ve manga dünyasına özgü değildir. Doujinshi artist ve yazar gruplarına "circle" adı verilir. Manga dünyasında, "doujinshi" günümüzde amatör, kendi başına yayınlanmış ve özellikle var olan anime ve mangalardan uyarlanmış mangaları isimlendirmek için kullanılır. Çağdaş doujinshi dünyasıyla özdeşleşmiş büyük bir fan kültürü vardır. Manga doujinshileri bazı dergilerde tanıtılır ve incelenir ve çizgi roman pazarlarında toptan satılır. Manga doujinshilerinin çoğu batıdaki fanzinler seviyesindedir ama önemli bir kısmı dikkate değer seviyede yüksek kalitededir. Bazıları binlerce kopya satar ve bazı insanlar hayatlarını sadece doujinshi çizerek kazanırlar. Popüler doujinshi sanatçıları genelde profesyonel mangaka olurlar (Örneğin; Sonoda Kenichi, Ozaki Minami). Diğer taraftan bazı profesyonel mangaka'ların birçok kez sahte isimler altında kendi eserlerinin parodisini yapan doujinshiler yayınladıkları biliniyor. (Örneğin; Hagiwara Kazushi, Ueshiba Reach)
Doki Doki = Bazen, Zaman Zaman (Aynı zamanda "Kalp Atışı" anlamına gelir)
Doku = Zehir
Doko = Nere, Neresi / Doko e = Nereye / Doko Kara = Nereden / Dokodemo (Doko Demo) = Her Yer / Dokoka = Bir Yer / Dokoka De = Bir Yerde / Dokoka e = Bir Yere

Dōnika (DounikaDonika Shite = Herhangi Bir Şekilde, Nasıl Olursa Olsun

Donna = Nasıl, Ne Tür / Donna ni = Nasıl, Ne Kadar
Dono = Hangi / Donogurai = Ne Kadar / Donomichi = Her Ne Olursa Olsun
Dōmo (Doumo) = Teşekkürler, Sağ ol!
Domo Arigatō = Teşekkür ederim
Domo Arigatō Gozaimasu = Çok Teşekkür Ederim

Dorama (Terebi Dorama) = Japon televizyonlarında yayınlanan romantizm, korku, tarihi, bilim kurgu ve dedektiflik hikayeleri içeren televizyon yayınlarıdır. Genellikle 3 ay sürerler, bir kaç sezon süre bilir.

Dōseiaisha (Douseiaisha) = Kendi cinsine aşık olan.

shite (Doushite) = Niçin, Neden
Dotchi = Hangi, Hangisi

Dou? / Dou Da? = Nasıl?

Dou Suru = Nasıl Yapılır?, Ne Yapmalıyım?
Dōzo! / (Douzo!) = Buyurun! / Dozo Kochira e = Şöyle Buyurun

Dub (Fukikae) = Bir anime'de seslerin, onun orjinal dilinden başka bir dile değiştirilmesine denir.
ē (ee) = Evet, Tamam, Ne?
Ecchi (Etchi - エッチ) = Sıfat olarak kullanıldığında "Şehevi", "Seksi", "Sapık", veya "Yaramaz" anlamına gelen, isim veya fiil olarak kullanıldığında "Cinsel İlişki" anlamını taşıyan, Japonca bir kelimedir. Bu kelime genellikle, Anime ve Manga'larda cinsel içerik olduğu zaman kullanılır. Bu tür içerikli Anime veya Manga'lar karakterler tam çıplak, yarı çıplak veya açık giysili olabilir ancak cinsel ilişki yoktur.
Edo-jidai = 1603 yılından,1867 yılına kadar süren Japon tarihinin Edo dönemi, Tokugawa Ieyasu tarafından kurulup ve Japonya Tokugawa Şogunluğu tarafından idare edildiği dönemdir. Modern Japonya başlangıcı olarak görülmektedir. Bu dönemde Şogunluk, Japonya'nın istikrarı için bir tehdit olarak algılanan Hıristiyanlık, neredeyse tamamen yok edilene kadar Şogun taraftarlarınca zulme uğradı.
Eien No = Sonsuz, Ebedi
Eiga = Sinema, Film
Eiyū (Eiyuu) = Kahraman
Enerugi = Enerji, Erke
Enjo Kōsai (Enjo kousai) = Japonya'da genellikle Liseli/Ufak kızların daha yaşlı erkeklerle para veya pahalı hediyeler karşılığında randevulaşması. Bir nevi escort kız hizmeti. Genellikle hesaba seks'de dahil.
Ephebophilia = Sadece 15-19 yaş aralığındaki ergenlere karşı aşırı cinsel istek duyma sendromu. Aynı zamanda ergenler arasındaki ilişkiyi de sembolize ediyor.
Eroge = Erotik oyunlar için kullanılan bir japon video Terimi. Özellikle erotik içerikli bilgisayar oyunu ve genellikle anime tarzı sanat şeklindedir. (Erochikku Gēmu'nun Kısaltılmışıdır)
ēto Ne! (Eeto Ne) = Şey!, ee!

Faito = Dövüş, Kavga, Mücadele, Dalaş
Fansub = "Fan-Subtitled" kısaltılmış halidir. Orjinal dili dışında, başka bir dilin altyazısı ile hayranları tarafından tercüme edilmiş televizyon programları.

Fanboy / Fangirl = Fanboy/Fangirl belli bir anime, manga, ürün, kişi veya kültür nesnesine tapan, onun kötü yanlarını göremeyen, görmek istemeyen, eleştiriye ve objektif düşünceye kapalı kişi demektir. Çok sevdiği şeyi objektif bir şekilde eleştirmekten, değerlendirmekten uzak kişilerdir.
Fan Fiction (Fan Fikushon) = Medya hayranları tarafından yazılmış, animelerde dahil olmak üzere, Genel bir Hikaye veya Yazılı kurgu parçası.

Fan Service (Fan Sābisu) = En Yaygın olarak "Çıplaklık" anlamında yorumlanır. Kısacası anime ve mangalarda, kadın/kız vücudunun teşhiri veya gereksiz iç çamaşırı görüntüsü sahneleri demek.
Finare = Final
Fūin (Fuuin) : Fuuin Suru = Mühürlemek
Fujoshi = Yaoi fanı bir kadın veya kız. (Aynı zamanda "Kadın Otaku" anlamınada gelebilir)
Fukeru = Teslim Olmak, Geç Olmak, Yaşlanmak, Boyun Eğmek
Fukushū (Fukushuu) = Öç, İntikam
Fukyū (Fukyuu) : Fukyuu no = Ölmez, Ebedi

Fundanshi = Yaoi hayranı erkekler için söylenir.
Fuū (Fuuu) = Fırtına, Kasırga
Futanari = Kadın gibi görünen karakterler (Yüz, göğüsler, kalçalar, dar bel) ama kadın ve erkek genital organların ikisine de sahip.
Futari = İki Kişi / Futari-tomo = Her ikisi de
Fuyu = Kış
Fuzakeru Na! = Aptal olmayı bırak!, Böyle aptalca şeyler söyleme!, Böyle Şakalar Yapma!, Dalga Geçmeyi, Bırak!
Ga = Yalın Hali belirten Takı

Gaiden = Anime ve diğer Japon tv yapımlarında ana olay örgüsü dışında hazırlanan, devam niteliği ya da geçmişe aitlik taşımayan bölümlerdir. Olay kahramanlar etrafında döner, fakat asıl sezonun gelecek ya da geçmişi ile bağlantılı olmayan olay örgüsünü konu alır.
Gakkō (Gakkou) = Okul

Gakuran = Japonya'da orta okul ve liseli erkek çocukları için yapılmış üniformadır. Prusya askerleri üniformasından esinlenilmiştir.
Gakuyū (Gakuyuu) / Dōsō (Dousou) = Okul Arkadaşı
Galge = Kız Oyunları. Çekici, anime tarzı kız etrafında, etkileşim merkezli bir video ya da bilgisayar oyunu.
Gaman = Sabır, Dayanma, Katlanma / Gaman Dekinai = Dayanılmaz
Gambatte Ne! = Elinizden geleni yapın!
Ganguro = Kelimenin tam anlamı "Siyah Yüzlü". Japon kızlar arasında bir moda trendi. Görünüm olarak ağartılmış saç, derin bir bronzluk, hem siyah hem beyaz rimel, takma kirpikler, platform ayakkabılar ve parlak renkli giysilersen oluşur.
Gakui = Ünvan, Derece, Rütbe
Gambaru = Çabalamak, Gayret Etmek
Geijutsu / Bijutsu = Sanat
Geisha (Geyşa) = Geyşa , Japonya'da 17. yüzyıldan bu yana eğlence hayatında erkek müşterilere şarkı, dans, sohbet ve oyunlar ile eşlik eden kadınlara verilen ad. Geyşa dünyası Japonca'da Hana-maçi (Çiçek kasabası) veya Ka-ryu-kai (Çiçek-söğüt-dünyası) olarak adlandırılır.Tokyo başta olmak üzere Kanto bölgesinde Geyşa ismi, Osaka ve Kyoto başta olmak üzere Kansai bölgesi ve o kültürün etkisi altında kalmış bölgelerde (örneğin Yamagata ve İşikawa) ise Geyko ismi kullanılmaktadır. Meiji döneminden sonra Geygi ismi de resmî alanlarda kullanılmaya başlanmıştı. Acemilere, Kanto'da Hangyoku, Kansai'de Maiko denir. 1920'lerin başında 80 bini bulan geyşa sayısı, 1980'lerin sonuna gelindiğinde 10 bine düşmüştür. Bunun en önemli nedeni, batı tarzı barların ve burada çalışan kadınların daha popüler olmasıdır.

Gekiga = Bir manganın tanıtımını amaçlayan ve manganın resimlerinden oluşan videolardır.
Genjutsu = Gerçek, Hakikat, Realite, Gerçeklik
Genkaku = Halüsinasyon, Yanılsama
Geta = Tahta Sandalet, Japon Tipi Terlik
Gijutsu= Teknik
Gikai = Parlamento, Meclis
Gisei = Kurban
Gizōhin (Gizouhin) = Taklit, Sahte Şey
Gochisoosama! (Gochisoo Sama!) = Yemek için Teşekkürler!, Elinize Sağlık!
Gomen Nasai (Gomennasai) = Üzgünüm (Gomen = Kısaca ve kibar olmayan bir şekilde "Üzgünüm")
Gōmon (Goumon) = İşkence
Gomu = Lastik, Silgi, Kauçuk (Luffy)

Gothicana = Siyah gül yaprakları gibi, tüm katılımcıların siyah giyinmeleri.
Goudere (Gou-dere) = Henüz resmi bir terim değildir, ama bu tür eylemleri gösteren mangalar var.
Gozaru = Bir Kibarlık ve Saygı deyimi (Bu cümlelerin sonuna eklenilebilir. Modası geçmiş bir deyimdir; Himura Kenshin'de kullanır, ayrıca Tarihi Animelerde de kullanılır. Örnek; "Shigurui" ve "Basilisk" gibi...Değişik söyleniş biçimleri vardır; Gozaru, De Gozaru, De Gozaru Yo ve De Gozaru Ka gibi)
Gun / Guntai = Ordu
Gunjin / Heishi = Asker, Er
Gunsei = Çete, Sürü
Guro = Şiddet ve işkence içeren anime, manga ya da oyun türü. ve bazen ana karakter veya diğer karakterlerin ölümü ile sonuçlanır. Şiddetin amacı bu türün izleyicisinin ve okuyucusunun zevkini arttırmaktır. Bazen, bu Hentai kelimesi ile eşanlamlı olarak kullanılır. "Ero Guro"
Hai! = Evet! / Hai Dozo = Evet, Buyrun
Hā! (Haa!) = Evet!, Hayhay!
Hachimaki = Alın Bağı
Haka (o-haka) = Mezar
Hajimemashite = Sizinle tanıştığıma memnun oldum
Hajime = Başlangıç
Hajimeru = Başlamak, Açmak
Hajimete = İlk Defa, İlk Kez
Hameru = Giymek, Takmak, İçine Sokmak
Hanasu = Konuşmak, Söylemek, Anlatmak, Salmak, Bırakmak, Ayırmak, Çözmek
Hana = Çiçek ("Burun" anlamınada Geliyor)
Hanaji / Hanadzi = Burun Kanaması. Yaygın Anime klişesidir. Genellikle bir oğlan, Gerçekten sevimli bir kız görünce kan basıncı aniden ciddi bir şekilde yükselir, bu da burun kanamasına sebep olur.
Hanayome / Yome = Gelin
Hanase = Bırakın!, Beni Bırak!, Bırakın Gideyim, Gitmeme izin ver!
Hanashi = Konuşma, Söylev, Söz
Hannin = Suçlu
Hanzai = Suç / Hanzaisha = Suçlu

Haraguro = Japonca'da "kararmış kalpli", "düzenbaz" ya da "zalim" olarak kullanılır. Dıştan sevimli, cana yakın, dostane, yardımsever gibi görünen ama içten zalim, kötü, şeytani ya da sadist kişiliği olan karakterlerdir. Bu olumsuz özelliklerine rağmen haraguro'lar sosyopat değillerdir. Amaçlarına bağlı olarak hareketleri de olayların cidiyetine göre değişebilir.
Hara Hetta = Karnım Acıktı, Ben Açım, Acıktım (Erkekler tarafından kullanılır) / Onaka Suita = Karnım Acıktı, Ben Açım, Acıktım (Kızlar Tarafından kullanılır)
Harem (Hāremumono) = Anime'nin Muğlak tanımlanmış alt türü. Bir Manga/Anime kahramanının 3 veya daha fazla karşı cins karakter ile çevrili olduğu bir anime ve manga hikayesi. Genellikle tek erkek/kız ana karakter vardır. Erkek odaklı haremler en yaygın olanlarıdır.
Harenchi = Utanmaz, Terbiyesiz, Rezillik
Haru = İlkbahar ("Yapıştırmak" anlamınada geliyor)
-Hatsu = Atış, Vuruş, Kalkış
Hatten = Gelişme, Gelişim
Hayai = Hızlı, Çabuk, Erken

Hayaku = Çabucak, Erken
Hebi = Yılan
Heiwa / Wakai = Barış
Hen na / Hen = Garip, Tuhaf
Henshin = Japonca "Dönüşüm" Demektir. Kelimenin tam anlamı "Beden Değiştirmek veya Dönüştürmek".
Hensei = Örgüt, Örgütleme, Organizasyon
Hentai = Özellikle müstehcen, pornografik çizgi roman, animasyon, anime, manga veya bilgisayar oyunları gibi Japon kökenli olan şeylerden söz ederken, Batı'da kullanılan Japonca kelime. Japonya'da bu "başkalaşım" ya da "anormallik" anlamında kullanılabilir. Kelimenin Japonya'da olumsuz bir çağrışımı vardır ve yaygın olarak "cinsel sapık" anlamında kullanılır.
Hi = Güneş, Ateş, Gün
Hidoi = Acımasız, Sert, Korkunç
Hiku = Çekmek, Çekilmek, Gerilemek, Oynamak, Çalmak, Çiğnemek, Ezmek
Hikyō Na (Hikyou Na) = Korkak, Adi, Bayağı, Alçak, Kötü
Hikari = Işık / Hikaru = Işıldamak, Parlamak
Hikikomori = Japon kökenli bir çeşit hastalık. Japonca'da sözcük anlamı "Elini ayağını çekmek" olan bu sözcük, yaşamdan elini ayağını çekip temel ihtiyaçlar dışındaki tüm zamanını odasının içinde geçirenleri ifade etmektedir. Japon psikiyatr Tamaki Saitō'nun dünya tıp literatürüne kazandırdığı hastalığın tek müsebbibi bilgisayar değil. 90′lı yıllardan beri Japonya’da kendini ailesiyle yaşadığı evin bir bölümüne kapatıp sosyal yaşamı tamamen reddeden ergen ve gençleri tanımlamak için kullanılıyor. Hüseyin Çağlayan'ın kapsül içinde yaşayan kadın konulu art-medya çalışması, bu hastalıktan ya da durumdan muzdarip olanların yaşantısını ve içinde bulundukları durumu çok iyi ifade etmektedir.
Hime = Prenses
Himitsu / Naishō (Naishou) = Sır, Gizem
Hisashiburi = Uzun Süredir Görüşmemiştik, Uzun Zaman Sonra
Hitori = Bir Kişi / Hitori De = Yalnız, Tek Başına
Hontō (Hontou) = Gerçek, Doğru - Hontō ni = Gerçekten
Hoshi = Yıldız
Horeru = Aşık Olmak, Tutulmak
Hora / Soko de = Bak!, işte!
Horobosu = Yok Etmek, Mahvetmek, Devirmek, Yıkmak, Bozmak
ii = İyi, Hoş
ie = Ev / ie ni = eve
iie = Hayır
iie Kekko Desu = Hayır, Teşekkür Ederim.
iinchō (iinchou) = Bir Japon okulundaki sınıf temsilcisi. (Gakkyū iinchō)
ichatsuki = Flört / ichatsuku = Flört Etmek
ikaga = Nasıl?, Nedersiniz?
ikaga Desu ka? = Nasılsınız?
ikiteiru = Canlı, Yaşıyor
iku = Gitmek
ikumashō (ikumashou) = Gidelim!, Haydi Gidelim!
ikura = Kaç, Ne Kadar
ikura Desu Ka = Kaç Para?, Fiyatı Nedir?
ikutsu = Kaç Tane?, Kaç Yaşında?
ikuzo = Gidelim, Haydi Gidelim
ikenai = Oh Hayır!
ikyōto (ikyouto) = Dinsiz, Kafir
ima / imasara = Şimdi / ima demo = Daha, Henüz / ima kara = Şimdiden / imamade = Şimdiye Kadar / imamotte = Hala / ima ni = Yakında, Birazdan

imae Song = Anime, oyun ya da dorama karakteri seiyusunun çıkardığı albüm.
inai = Bulunmamak, Yok olmak

inochi = Yaşam, Hayat
inu = Köpek
iranai = Gerek Yok
ishi = Taş, Arzu, istek, Niyet
itadakimasu = Afiyet Olsun
itai = Acı Veren, Ağrılı

itasha = Anime, manga ve oyun karakterlerinin araba üzerine çizilmesi ya da arabada dekoratif amaçlı kullanılması.
ite = Ah, Ow, Ouch
itte! = Git! (Samimi Şekilde) / ike! = Git! (kabaca)
itte kimasu = Ben gidiyorum!, Ben artık gidiyorum!
itsu = Ne Zaman / itsudemo = Her Zaman / itsuka = Herhangi Bir Zamanda, Bir Gün / itsu kara = Ne Zamandan Beri / itsumo = Her Zaman, Daima
itsumo nai / Zenzen-nai / Totemo-nai / Kesshite-nai = Hiçbir Zaman, Asla
inazuma = Şimşek
iwaba = Adeta, Sanki, Tabiri Caizse
iya = Hayır (Erkekler Kullanır)
iyashi = Alçak, Adi, Bayağı
iyarashii = Ahlaksız, İğrenç, İffetsiz
Ja = O Halde, Öyleyse
Jā (Jaa) = Hoşça Kal!
Ja Ne = Sonra Görüşürüz
Jama = Rahatsız Etme, Engel, Güçlük / Jama o Suru = Rahatsız Etmek
Janken (Jan-Ken) = "Taş-Kağıt-Makas"ın Japon versiyonu (Janken, Janken, Pon!)
Jasui = Kuşku, Kuruntu
Jibun = Kendi, Özel
Jidai = Çağ, Devir
Jikoku = Cehennem
Jisatsu = İntihar
Jitsu wa = Aslında
Jiyū (Jiyuu) = Özgürlük  /  Jiyū na / Aita = Özgür
Joō (Joou) = Kraliçe
Jōdan (Joudan) = Şaka, Şaka Yapmak / Jōdan Desu Yo = Bu Bir Şaka
Josei = Anlamı "Kadın" demektir. Josei anime ve mangalar, yetişkin kadınlara hitap etmek için tasarlanmıştır.
Joshu = Asistan
Jūbun (Juubun) = Yeterli  -  Jūbun Na (Juubun Na) = Tatminkar, Memnuniyet Verici

Juné = Kadınlara özgü, erkek aşkına dair mangalardır. Özel sayıları vardır.
Jūsho (Juusho) = Adres
Juso-kekkai = "Lanet Bariyeri", Bazı Özel Etkiler meydana getirmek için inşa edilmiş bariyer.
Ka = Soru Takısı, Sorularda kullanılan edattır. Kullanılış şekli soru işareti gibidir. Yani her cümlenin sonunda bulunur. Fiillerde kibar biçimde de bu böyledir. Ancak arkadaşlar arasında kullanılan günlük konuşma dilinde, fiilden sonra のですか? no desu ka? şeklindeki yapı kullanılır. "Örnek; Daijobu Desu Ka = iyi misin?" - "Baka Ka = Aptal Mısın?" ("Sivrisinek", "Ders", "Bölüm", "veya", "Ya da" anlamlarınada geliyor)
Kaeru = Dönmek, Geri Dönmek ("Değiştirmek" ve "Kurbağa" anlamlarınada geliyor)
Kaesu = Geri Vermek
Kabuki = Geleneksel Japon Tiyatrosu
Kage = Gölge
Kaigan / Hama / Kaisui-yokujō = Plaj, Sahil, Kıyı
Kaihō (Kaihou) = Kurtarış, Kurtuluş
Kaizoku = Korsan
Kakeru = Koşmak, Yarışmak, Koymak, Oturtmak, Asmak, Bağlama
Kakkoii! = Şık, Zarif, Güzel
Kakumei = Devrim, İhtilal
Kaminari = Yıldırım, Şimşek, Gök Gürültüsü
Kami = Tanrı, İlah (Bu kelime "Saç" ve "Kağıt" anlamınada geliyor)
Kampai! = Şerefe!
Kanarazu = Kuşkusuz, Elbette
Kangaete Mite! = Bir Düşünün!
Kangoku / Keimusho = Hapishane, Cezaevi
Kanji / Kanjō / Kimi = Duygu, His
Kanojo / Gāru Furendo = Kız Arkadaş
Kanri = Yönetim / Kanrinin = Yönetici
Kansha = Teşekkür, Şükran, Şükür, Minnettarlık, Gönül Borcu

Karada = Vücut, Beden, Gövde
Karakuri = Mekanizma
Kareshi / Bōi Furendo = Erkek Arkadaş
Kashikomarimashita! = Elbette!, Memnuniyetle!
Kashira = Baş, Lider, Reis
Katana = Kılıç
Katsu = Galip Gelmek, Yenmek
Kawaii = Tatlı, Şirin, Sevimli, Cici
Kawaisō (Kawaisou) = Yazık, Zavallı, Acınası
Kaze = Rüzgar
Kazu / Suuji = Sayı, Rakam
Kechi = Cimri, Cimrilik
Kedamono = Davar, Sığır
Keikaku / Kikaku = Plan
Keisatsu / Keikan / Omawari = Polis
Kekkon = Evlenme
Kemonomimi = Bir insan vücudu olan ama Kulak ve Kuyruk gibi hayvan özelliklerine sahip olan Karakterler. Catgirl'de bu kavramın içinde.
Kenshi = Kılıç Ustası
Keredemo = Gerçi, İse De, Her Ne Kadar
Ki = Kalp, Yürek, Ruh ("Ağaç" anlamınada geliyor)
Kibishi = Haşin, Sert, Katı, Şiddetli
Kieru = Yok Olmak, Ortadan Kaybolmak ("Söndürmek" ve "Silmek" anlamlarınada geliyor)
Kigen = Çağ, Devir, Köken, Kaynak, Ruh Hali, Süre, Mühlet
Kiken / Kikensei = Tehlike, Risk
Kimi = Sen (Erkekler kullanır)
Kimochi = Ruh Hali, Hava
Kimono = Sabahlık benzeri kıyafet, geleneksel festivaller için giyilir.
Kioku / Memori = Hafıza, Bellek

Ki o tsukete = Dikkatli ol!, Dikkat et!, Kendine iyi bak!
Kirai = Beğenilmeyen, Sevilmeyen

Kiseki = Harika, Mucize
Kissu = Öpücük, Öpmek
Kizoku = Soyluluk, Soylu
Kōcha (Koucha) = Siyah Çay
Kochira = Bu, Burada, Ben, Biz
Kōhī (Kouhii) = Kahve
Koibito / Ki-ni-iri / Rabā / Kōka na = Sevgili
Kokka / Seifu = Devlet, Hükümet
Kōkō (Koukou) = Lise

Kōkōsei Gyaru (Kogyaru) = Japon okul üniformasının, kızlarca tarz değiştirmiş hali. Kısa etek, inik çoraplar, boyalı saç ve şal şeklinde giyinilir.
Koko = Bura, Burası / Koko Ni - Kochira = Burada / Koko Kara = Buradan
Kokorozashi = istek, Niyet, Amaç
Kokoro = Kalp, Yürek, Gönül
Kokumin / Minzoku = Halk, Millet, Ulus
Kompyūta (Kompyuuta) = Bilgisayar
Konbanwa = İyi Akşamlar
Konnichi Wa! = Merhaba!
Kono = Bu / Kono yo ni = Böyle, Şöyle, Öyle / Kono Tame ni = Bunun İçin, Bu Yüzden / Konogoro = Bugünlerde, Şimdilerde
Konoha = Yaprak
Kontorōru (Kontorouru) = Kontrol
Kopī (Kopii) = Kopya

Kora / Ooi = Hey
Kore = Bu / Kore Kara = Bundan / Kore De = Bununla / Kore Ra = Bunlar / Kore Demo = Buraya Kadar / Kore Made = Buraya Kadar
Korosu = Öldürmek, Gebertmek
Korosu-zo (Korosu zo) = Seni Öldürürüm!, Seni Gebertirim!
Kore wa nan to iuu imi desu ka? = Bunun anlamı nedir?
Kōshi (Koushi) = Prens, Elçi, Delege, Kafes
Kōshaku (Koushaku) = Prens, Prenses
Kosui Katsuri = Göl Suları ve Hakone Yaz Festivali Haftası, Her Yıl 31 Temmuz'da Kutlanıyor. Festival Ashi Gölünde yaşayan dokuz başlıklı ejderha için bir kurban ritüeli ile eski çağlarda başlamıştır. Festival mevcut şeklinde, Tekneler Şinto dualar eşliğinde göle atılan kırmızı pirinçler ile yol alırlar, ardından da havai fişek gösterisi yapılır.
Kotaeru = Cevap Vermek, Yanıtlamak
Koto = Şey, Nesne, İş, Sorun

Koto = Koto, 13 telli kanuna benzer bir çalgıdır.
Kotoba = Sözcük, İfade, Deyiş, Dil
Kotowaru = Reddetmek

Kowai = Korkunç

Kuchiyose = Ruh Çağırma Ayini
Kudaranai = Değersiz, Önemsiz
Kudasai = Lütfen
Kūdere (Kuudere) = Normalde Dışarıya karşı Soğuk Davranış ve Tavırları olan Karakterleri ifade eder. Daha sonra mütevazi,nazik ve yumuşak yanını ortaya koymaktadır.
Kuizu = Test, Kısa Sınav
Kuni = Ülke
Kurashi = Hayat, Yaşam, Ömür
Kurisumasu = Noel, Yılbaşı
Kuroi = Siyah, Kara, Karanlık
Kurushimi = Ağrı, Sancı, Acı
Kurutta / Kichigai no = Deli, Çılgın

Kuseni = Rağmen, Karşın, Olduğu Halde, İse de, Gerçi (Konuşmalarda sıkıntı, eleştiri, öfke, iğrenme, küçümseme, tiksinti ve hoşnutsuzluk gibi duyguları ifade etmek içinde kullanılır. Duygusal durumlarda kullanılmaz)
Kuso = Kahretsin, Lanet Olsun, Pislik
Kuso Kurae (Kusokurae) / Kutabare = Bok Ye!, Siktir!, Cehenneme kadar yolun var
Kyojin = Dev

Kyonyū (Kyonyuu) = "Dev Göğüsler", G'ye kadar olan ölçüdür.
Kyūketsuki (Kyuuketsuki) = Vampir

Light Novel (Raito Noberu) = Kısaltılmışı Ranobe'dir. Genellikle lise civarı gençleri hedef kitle sayan Japon romanlarıdır. Japoncası wasei-eigo'dur.
Lolicon (Rorikon) = Japonya'da "Sübyancı" için bir argo terimdir. Manga ve Anime'de bir tür, Çocuksu Kadın/kız karakterlerin erotik bir şekilde tasvir edilmesi. ("Lolita Complex")
Loli-Goth (Gothloli) = Gothik Lolita (Goshikku Rorīta). Genelde 19. yy. dünyasında gibi fakat daha gotik tarz giyinen küçük kızlardır. Kızlar ve genç kadınlar için moda trendi, ayrıntılı porselen bebek tarzı bir elbise. Onlara bir Gotik Lolita görünüm verecek, koyu kırmızı ve siyah fırfırlar ile bir elbise giyerler. (Örnek; Kurumi Tokisaki)

Mada = Henüz, Hala

Mad Movie = AMV benzeri Japon videodur. AMV'lerden farkı, bir animeye ait müziği farklı anime sahnelerinde de kullanmalarıdır. Yapanlar ayrıca videoya resimler ekleyebilir, araya farklı videolar sıkıştırabilir. Aynı animeye bağlı kalmak zorunda değillerdir, farklı animeleri de kullanabilirler.
Mahō (Mahou) = Büyü, Sihir
Majokko = Kelimenin tam anlamı "Cadı/Büyücü Kız"; Bu terim genellikle modern magical-girl animeler için geçerli değildir.
Makaseru = Teslim Etmek, Emanet Etmek, Bu işi bana bırakın (Bir kişiye, bir işi veya konuyu yapması için bırakmak, emanet etmek)
Makasu / Katsu = Yenmek
Makeru = Yenilmek, Kaybetmek
Māmā (Maamaa) = Eh, Fena Değil, Şöyle Böyle
Mamoru = Korumak, Savunmak
Manga = Japon Çizgi Romanı. Kitap şeklinde ama Normal kitapların aksine sola doğru okunur.
Mangaka = Bir çizgi roman sanatçısı veya karikatürist için kullanılan Japonca kelimedir. Japonya dışında manga; genellikle bir Japon çizgi romanı anlamına gelir ve mangaka genellikle Japon manga yazarını ifade eder.
Manga-eiga (Manga Eiga) = Çizgi Film

Manga Music Video (MMV) = AMV'lerin anime sahne ve resimlerinin paraleli olarak, manga sayfalarından oluşan müzik eklenmiş videolardır.
Maou = Şeytan Kral

Marude = Sanki
Masaka = İmkansız, Olamaz, Elbette Değil!
Mattaku = Tanrım, Tanrı Aşkına Oh (Sıkıntı Genel ifadesidir) / Taku = Off!, Amann!, Öff!
Matsuri = Bayram, Festival

Mazui = Tatsız, Lezzetsiz
Mecha (Meka) = Mekanik için kısaltma, Japonya'da bu kelime makinelerin her türü için kullanılmaktadır. Batı ülkelerinde bu terim anime ve mangalar için geçerlidir. Anime ve Manga'da görünür robotlar ve bir veya birkaç pilot vardır. Ayrıca iki alt türe ayrılmıştır, bunlar 1 - Süper Robotlar = Gerçekçi olmayan yetkilere ve güce sahiptirler, mücadele ve savaş odaklıdırlar. 2 - Gerçek Robotlar = Daha Gerçekçi, insanlar üzerine odaklanan ve fazlaca drama içeren.
Megami = Tanrıça
Megane = Literatür anlamında Gözlük demektir. Fakat gözlüklü erkek karakteride temsil eder.

Meganekko = Gözlüklü kız karakter.
Meido = Hizmetçi, Hizmetçi Kız
Meido Kafe (Shitsuji Kissa) = Hizmetçi kafeler, Japonya'da ağırlıklı olarak bulunan cosplay restoranların bir alt kategorisidir. Bu kafelerde, hizmetçi kostümleri giymiş garsonlar hizmetçi gibi davranırlar. İlk kalıcı hizmetçi kafe, Cure Maid Kafe, Mart 2001'de Akihabara'da, Tokyo/Japonya'da kuruldu. Hizmetçi lokantalar giderek daha popüler hale gelmektedir. Artan rekabet ile birlikte, müşteri çekmek için bazı alışılmadık taktikler kullanmaya başlamışlardır.
Mezurashii = Alışılmamış, Olağandışı, Sıradışı, Ender, Nadir
Miru = Görmek, Bakmak, izlemek, Seyretmek
Mieru = Görmek, Görülmek
Mendōkusai (Mendoukusai) = Zahmetli, Sıkıcı, Yorucu
Minna = Tüm, Bütün
Minasan = Herkes, Baylar, Bayanlar
Mirai = Gelecek, İstikbal / Nikki = Anı Defteri, Günlük
Mitsuketa = Bulmak, Buldum
Mizu = Su
Mizugi = Mayo
...mo ...mo = Hem
Mo = de, da, dahi
Mō (Mou) = Çoktan, Şimdiden, Henüz
Mochiron = Elbette, Tabii
Mochiiru = Kullanmak, Uygulamak
Moe = Bazı durumlarda efemine erkekler için kullanılır olsa da genellikle kadın karakterler için kullanılır. Moe olarak kabul edilebilir birisi genellikle izleyicinin içinde koruma ve sempati hissi uyandıran, onları sevimli kılacak bir şekilde masum, saf, naif, sevimli olan Kız Karakterlerdir.
Mondai = Sorun, Mesele
Monogateri = Bir hikaye veya masal anlamında Japonca kelime.
Moshiawase = Randevu, Buluşma, Düzenleme
Moshimoshi! = Alo!
Motto = Daha Çok, Daha
Mou ii = Daha iyi
Mottekoi No = Çok iyi, Mükemmel
Mucha / Muchakucha = Saçma, Zırva, Anlamsız
Muda Na = Boş, Yararsız, işe yaramaz
Munashii = Boş, Etkisiz
Muri / Arienai = İmkansız
Mushinronsha = Tanrıtanımaz, Ateist
Mushiro = Daha Çok, Daha İyi
Muzai = Masumiyet (D.Gray Man)
Mugen = Sonsuzluk, Sınırsız
Namae = Ad, İsim
Naisu = Hoş, Güzel
-Nai = Değil
Nakama / Mikata / Doshi / Tomodachi / Yūjin (Yuujin) = Arkadaş, Yoldaş, Dost
Nakanaide = Ağlama
Nakanaide Kudasai = Lütfen Ağlama
Nami = Dalga
Namida = Göz Yaşı
Nan = Ne / Nan- ...mo = Bütün, Tüm / Nan-ni = Niye, Ne Diye / Nan-ni Tsuite = Ne Üzerine / Nan-ni Yotte = Neden
Nan-nichi = Kaç Gün / Nan-nin = Kaç Kişi / Nan-nen = Hangi Yıl, Kaç Yıl / Nan-sai - ikutsu - Desuka? = Kaç Yaşında
Nankai = Kaç Kere, Kaç Defa
Nanji = Saat Kaç? / Nanjikan = Kaç Saat
Nani = Ne / Nanide = Ne ile / Nani Kara = Neden, Nereden
Nanika = Bir şey
Nanda = Ne?, Ne! / Nandette = Ne?
Nanda Kore / Nanda Sore = Bu Da Ne?, Bu Da Neyin Nesi?, Bu Da Ne Böyle?
Nandemo = Herşey
Nandemo Nai = Hiçbir Şey
Nandomo (Nando Mo) = Birçok Defa
Nando = Kaç Derece, Kaç Kere
Nandeste = Sen Ne Dedin?
Nani Yatten Da Yo = Ne Yapıyorsun?
Nanimo Nai = Hiç, Hiçbir Şey

Nanoni = Rağmen, Karşın, Gerçi, Olduğu Halde, ise de, Yine de, Ancak, Bununla Beraber
Nante Ne / Nanchatte = Dermişim, Şaka yapıyorum, Gibi Bir Şey, Gibi Şeyler, Benzeri, Gibi (Gençler arasında "Şaka Yapıyorum" şekilde sık sık kullanılan argo bir kelime)
Nantoka = Herhangi Bir Şekilde, Nasıl Olursa Olsun
-naraba = Eğer, -ince, -diği takdirde
Narubeku = Mümkün Olduğu Kadar
Narubeku Hayaku = Mümkün Olduğu Kadar Çabuk
Naruhodo! = Ha!, Öyle Mi!
Naze = Neden, Niçin ((Aşırı anlamı = "Neden yaptın bunu?")
Ne = Değil Mi? (Örnek; "Okashii ne = Garip Değil mi?")
Neet (Nīto) = Açılımı "not in employment,education or training" olan, bilişim çağının gençlerini etkileyen, özellikle asya'da (Japonya, Kore, Çin vb.) görülen bir olgu. Bir gencin imkanı olsun-olmasın, okula, işe gitmek, ya da aile hayatına karışmak yerine kendini bir yere kapatıp, aşırı bağımlılık yaratabilecek uğraşlara yönlenmesini (online oyunlar, anime-manga vs.) tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Özellikle Japonya'da durum vahimdir milyonlarca genç neet'in olduğu tahmin ediliyor, genç nüfusu gittikçe azalan ülkede. Diğer etken de, tam zamanlı bir işe girmenin direkt olarak eğitim düzeyi ile ilişkili olması ve lise mezunlarının iş bulmakta oldukça zorlanmalarıdır.
Negawakuba / Nozomuraku-wa = İnşallah, Tanrı'nın izni ile
Neko Nekomusume
= Kedi-Kız, İnsan bedeninde fakat kedi kulakları ve kuyruğuna sahip kadın karakterlerdir. Nadiren erkek karakterlerde de görülür (Özellikle Yaoilerde)

Nigeru = Kaçmak
Nihon / Nippon = Japonya  -  Nihonjin = Japon
Niku = Et
Nikushimi = Nefret / Nikumu = Nefret Etmek
Ningen = İnsan
Nisemono = Sahte, Sahte Şey, Taklit, Sahtekarlık
Noroi = Lanet, Küfür, Lanetlemek ("Yavaş" anlamınada geliyor)
Nōryoku (Nouryoku) = Yetenek, Yeterlilik
Nyā (Nyaa) = Miyav
-O = Nezaket bildiren Önek
ō (ou) = Kral
Oboeteru = Hatırlıyor musun?, Hatırlamak
Ochitsuke! = Sakin Ol! (Ochitsuki = Sakinlik, Soğukkanlılık) , (Ochitsuite = "Sakin Ol" Demenin Tarafsız ve sık sık kullanılan tarzıdır)
Odaiji ni! = Geçmiş Olsun!
O-Furo (Furo) = Banyo, Hamam (Furo-ni Hairu = Banyo Yapmak, Banyo Almak)
O-genki De! = Sağlıcakla Kalın!, Kendinize Dikkat Edin!
Ogenki desu ka? = İyi Misiniz?
Ohayō Gozaimasu! (Ohayou Gozaimasu!) = Günaydın!, İyi Sabahlar

Oide = Gel, Hadi, Haydi

Oishii = Nefis, Leezzetli, Tadı Güzel
Ojamashimasu (Ojama-shimasu) = İzninizle, Verdiğim Rahatsızlık için üzgünüm, Seni Rahatsız Edeceğim (Başkalarının evine girerken söylenir)
Okaerinasai! = Hoş Geldin!
Okage De! = Yardımınıza Teşekkürler!, Sayenizde!
Okama = Travesti
ōkami (oukami) = Kurt ("Tanrı" anlamında da kullanılıyor)
ōkamiotoko (oukamiotoko) = Kurt Adam, dolunayda kurda dönüşen adam
Okashii = Gülünç, Komik, Garip, Tuhaf
Okyakusama = Misafir, Konuk, Ziyaretçi
Okyakusan = Müşteri
O-matase Shimashita! = Beklettiğim için özür dilerim!
Omedetō Gozaimasu! (Ometedou Gozaimasu!) = Tebrik Ederim!, Kutlarım!
Omae wa dare da? = Sen de kimsin?
Omake = Anime DVD'ye bir çeşit bonus eklemek, Batı'da DVD'ler üzerindeki "Ekstra" gibi. Ayrıca bir manga bölüm veya birimin sonunda bir bonus şerit olabilir.
Omocha = Oyuncak
Omoshiroi = İlginç, Enteresan
ONA = Orjinal Net Animasyon, dolaylı veya doğrudan indirme yoluyla internette dağıtılması amaçlanan bir anime üretim.
Onaji = Aynı

Onegai Desukara = Allah Aşkına (Tanrı Aşkına)
Ongaku = Müzik / Ongakuka = Müzisyen
Oni / Akuma = Şeytan
Onigiri = Deniz Yosununa sarılmış Pirinç Topu
Onsen / Hoyōchi (Hoyouchi) = Kaplıca

Orokamono = Budala, Salak, Aptal
Oppai / Mune = Meme, Göğüs
Origami = Kağıt Katlama Sanatı
Osananajimi = Çocukluk Arkadaşı
Oshii = Acınacak, Üzücü
Oshiete Yarō (Oshiete Yarou) = Öğretmek, Göstermek, Söylemek, Sana Öğreteceğim, Sana Göstereceğim, Sana Söyleyeceğim
Osoi = Yavaş, Geç

OST (Original Soundtrack) = Orjinal Film/Anime v.b. Müziği.

Osu! / Oss! / Oossu! = Merhaba, Tamam, Naber, Anlıyorum, Doğrudur
Otome Gēmu (Otome Oyun)= Genel hedef kitlesi Kadınlar/Kızlardır ve başlıca heteroseksüel ilişkiler bulunur, Otome oyunlar bazen de lezbiyen romantizm içerebilir, Oyunun amaçlarından biride erkek karakterlerden birini etkilemeye (ayarlamaya) çalışmaktır. Otome oyunları Visual Novel (Roman) veya simulasyon oyun tarzında olur genellikle. (Örnek; Diabolik Lovers, Hakuōki, Uta no Prince-sama, Amnesia, Angelique...)
OTP = Tek Gerçek Çift, Tek Gerçek Eşleştirme. Birlikte olmasının gerektiğini düşündüğünüz çiftler. (Örnek; Naruto ve Hinata, Luffy ve Hancock.)
Owari / Fyinisshu = Bitiş, Son
Oyasumi : Oyasumi Nasai!= İyi Geceler!
Oyobu = Erişmek, Ulaşmak
OVA / OAV = Orijinal Video Animasyon veya OVA, bir anime türüdür. VHS veya DVD şeklinde dağıtılmak üzere tasarlanmıştır, film olarak veya televizyonda göstermek için değil. Ayrıca, daha az sıklıkla OAV veya Orijinal Hareketli Video olarak ifade edilebilir.
Pachinko = Oyun Otomatı
Pan / Maku = Ekmek
Pantsu / Pantī (Pantii) = Külot, Don
Pikunikku = Piknik
Pinku-eiga = Seks Filmi
Pisutoru = Tabanca
Purezento / Okurimono = Hediye, Armağan
Puroguramu = Program
Pūru (Puuru) = Yüzme Havuzu

Q-Version = "Cute" kelimesinin, Çince'deki İngilizce karşılığı.
Rakki = Şanslı
Rāmen (Raamen) = Çin Makarnası
Rambō (Rambou) = Şiddet
Raw = Anime veya Manga bölümlerinin kendi orjinal dili ile olması, altyazı ve düzenleme olmadan.
Reberu = Düzey, Seviye
Rei = Ruh, Hayalet
Reikin / Chingin = Ücret

Reverse Harem = Bir Kadın karakterin 3 veya daha fazla erkek karakter ile çevrili olduğu anime ve manga hikayesi. (Örnek; Hana Yori Dango, Ouran Highschool Host Club, Hana-Kimi, Fruits Basket, Fushigi Yuugi, Saint Seiya, Wallflower)
Ringo = Elma

Romaji = Orjinalinde logografik (Kanji) ve heceleme (Hiragana ve Katakana) sistemiyle yazılan japon dilini, bu yazım sistemini bilmeyenler için latin alfabesiyle yazma metodu.

Romanization = Uzak doğu dillerinin (Çince, Japonca, Korece) latin alfabesine göre yazılmaya çalışılması.
Romanchikku = Romantik
Ronin = Üniversite Giriş sınavında başarısız olan ve sonraki sınavları bekleyen öğrencileri tanımlar. Ayrıca Japonya'da işsiz ve aylak gezen insanlara da ronin denmektedir.
Rōnin (Rounin) = Efendisiz Samuraylar, Başıboş Dolaşan Savaşçılar
Ryōkai (Ryoukai) = Anlaşıldı, Anlaşma (Sözlük anlamı "Anlaşma")
Ryokan = Japon Tipi Otel
Ryōtei (Ryoutei) = Japon Tipi Lokanta
Ryū (Ryuu) = Ejderha, Sanat (okul), Ekol
Sabaku = Çöl
Sabishii = Yalnız, Kimsesiz
Saikō (Saikou) = En İyi, Birinci Sınıf, En Üstün, En Yüksek, Yüce, Maksimum, Süper
Saitē (Saitee) = Berbat, Kötü, Boktan, Rezil
Sake = Pirinç Şarabı / Sake ni you = Sarhoş Olmak
Sakki = Demin, Az Önce
Samui = Soğuk / Watashi wa Samui = Üşüyorum
Samurai = Şövalye, Derebeyi
Saru = Maymun ("Bırakmak" ve "Terk Etmek" anlamlarınada geliyor)
Sate = Şimdi
Satsujin = Cinayet / Satsujinsha = Katil
Sayonara / BaiBai = Hoşça kal!, Güle Güle!, Allahaısmarladık!
Sekai = Dünya
Seigi / Kenri / Saiban = Hak, Hukuk, Adalet
Seiji = Politika, Siyaset
Seinen / Wakamono / Wakai = Genç, Delikanlı, Reşit, Ergin.
Seinen = Genellikle yetişkin erkeklere yönelik Anime ve Manga. Çok fazla şiddet olması, kan olması, cinsellik olması, Felsefe ve Siyaset olması. (Örnek; Berserk, ichi The Killer, Kemonozume, Texhnolyze, Bartender, Gantz, Vagabond, Sun Ken Rock, Shamo, Freesia, Vinland Saga, Shigurui...)
Seiyū (Seiyuu) = Japon Seslendirme Sanatçıları. Anime karakterlerini, onun yanı sıra video oyunları, radyo programları, drama CD'leri v.b. seslendirenler.
Seme = Erkekler arası aşkta "Dominant Partner" (Baskın)
Semete = Hiç Olmazsa, En Azından, Bari
Sensō (Sensou) = Savaş
Seppuku = Harakiri
Setsubō (Setsubou) = İstemek, Arzulamak
Shamisen (Şamisen) = Baçi adı verilen bir mızrap ile çalınan üç telli bir Japon çalgısıdır. 16. yüzyılda güney Japonya'da doğmuştur. Şamisenler çeşitli biçimlerde üretilirler ve genelde teatral çalışmalarda kullanılırlar. Bir tür Ud Gibidir. Kabuki ve Bunraku gösterileri genellikle Shamisen eşliğinde yapılır.
Shi = Ölüm ("Dört" ve "Şiir" anlamınada Geliyor)
Shiawase = Mutluluk, Şans, Talih
Shibaraku = Bir Süre, Uzun Bir Zaman
Shibaraku Desu Ne! = Çoktandır Görüşmedik Değil Mi?
Shigai = Yol, Sokak, Cadde, Banliyö
Shiken = Sınav
Shikei = İdam, İdam Cezası
Shimatta = Oh Hayır!, Eyvah!, Kahretsin! Lanet Olsun!, Siktir!, Oops!
Shimeru = Kapamak, Örtmek, İşgal Etmek
Shine = Öl, Geber
Shinda = Ölmüş
Shinigami = Ölüm Meleği, Ölüm Tanrısı
Shinjin / Shinen = İman, İnanç, itikat, Din
Shinjirarenai = İnanılmaz
Shinjiru = İnanmak, Sanmak
Shinnen Ometedo! = Yeni Yılınız Kutlu Olsun!
Shippai = Başarısız
Shiranai = Bilgisiz, Cahil
Shirarenai = Bilinmeyen, Tanınmayan
Shishi / Raion = Aslan
Shisō (Shisou) / Shiryo / Omoi / iken / Kannen / Aidea / Kangae = Düşünce, Fikir

Shitsurei = Kaba, Saygısız, Nezaketsiz
Shogun (Şogun) = Japonya'yı yöneten Başbuğ, Baş Komutan.
Shōgi (Shougi) = Santranç'ın Japon Formu, Yeni Başlayanlar için çok karmaşıktır.
Shojo = Bakire
Shōjo (Shoujo) / Musume / Otome = Kız, Kız Evlat
Shōjo-ai = Açık seks olmadan icra edilen tipik malzeme, lezbiyen içeriği gösterir. Japonya'da, shōjo-ai terimi bu anlamı ile kullanılmaz, bunun yerine "ephebophilia" ile ifade edilme eğilimindedir.
Shōnen (Shounen) / Musuko = Oğlan, Erkek Çocuk
Shōnen-ai = Bu kullanım Japonya'da eski olmasına rağmen, bir dönem Kadınların dünyasında Erkek eşcinsel içeriği ifade eden bir terimdi. Dünyada sık sık anime, manga ve ilgili fan fictionlarda, açık seks olmadan malzeme olarak kullanılır. Japonya'da, bu ephebophilia olarak gösterilir.
Shōchō (Shouchou) = Simge, Sembol
Shotacon (Shotakon) = Manga ve Anime'de bir tür, çocuksu erkek karakterlerin erotik bir şekilde tasvir edilmesi.
Shudō (Shudou) = "Wakashudo" için kısaltma. Samuray toplumundaki erkek eşcinsellik.
Siscon = Kız Kardeş Kompleksi, Saplantısı ve Takıntısı olanlar için kullanılır.

Slice of Life = Günlük deneyimlerin eğlenceli bir şekilde tasviridir.
Sora = Gök, Gökyüzü
Sō (Sou) = Böyle, Şöyle, Öyle / Sore Kara = Ondan Sonra / Sore Dewa = Böylece, O Halde / Sore Demo = Buna Karşın, Bununla Birlikte
Sōka (Souka) = Aa Gerçekten?, Öyle Mi?, Ah Görüyorum, Anlıyorum (Sorumu olduğu, Açıklamamı olduğu tonlamaya göre değişir)
Soo Desu Ne (Sou Desu Ne) = Evet Öyle, Oh Evet, Evet
Sōhōkō-ai (Souhoukou-ai) = Biseksüel içeriği ifade eden bir terim. Genellikle açık cinsel içerik olmayan anime, manga, ve ilgili fan fiction malzemeler için. Terim, Japonya'da bu anlamı ile kullanılmaz, Ephebophilia anlamına gelir.

Sokkuri = Aynen, Tıpkı

Sonna = Oh Hayır!, Bu Olamaz, Hiçbir şekilde, Bu Tür Bir, Böyle, Öyle

Sono go = Ondan Sonra / Sono Hoka ni = Ondan Başka / Sono Tame ni = O Yüzden / Sono Toki ni = O Zaman / Sono Uchi = Yakında / Sono Mae ni = Ondan Önce
Sōsaku June (Sousaku June) = Doujinshi ile Kadınlar için Erkek eşcinsel temalı orjinal hikayeler, mevcut serisi parodik olmayan.

Sōyo (Souyo) = Doğrudur, Bu Doğru
Sōzō (Souzou) = Yaratma, Yaratılış, Tahayyül, Düşleme, İmgeleme  /  Sōzōsha = Yaratıcı

Sub (Jimaku) = Bir anime orjinal dilinde tutulur ama altyazıları vardır.
Subarashii = Mükemmel, Enfes, Harika
Subete = Tüm, Herşey
Sugoi = "Müthiş, Harika, Mükemmel" gibi olumlu anlamları yanı sıra / "Korkunç, Berbat, Dehşet Verici" gibi olumsuz anlamlarada gelebilir, nasıl kullandığınıza bağlı ("Sugee" ise bu kelimenin argo, kaba versiyonudur, çoğunlukla erkekler kullanır.
Sugoku = İnanılmaz, Müthiş, Çok, Son Derece
Suki Da = Seni Seviyorum (Kişinin "Hoş" olduğu anlamına gelir, Erkekler tarafından kullanılır)
Suki Da Yo = Seni Seviyorum (Kişinin "Hoş" olduğu anlamına gelir, Erkekler tarafından kullanılır)
Suki Desu = Seni Seviyorum ((En yaygın ve tercih edilen Budur. Bu kelime tam anlamıyla 'Sevmek' anlamına gelir.)
Suki Yo = Seni Seviyorum (Kişinin "Hoş" olduğu anlamına gelir, Kadınlar tarafından kullanılır)
Sukoshi = Biraz, Az
Sumimasen! = Affedersiniz! (Suman = Kısaca ve daha "Erkeksi" versiyonu)
Supīdo (Supiido) = Hız, Çabukluk
Suru = Yapmak, Etmek
Suzuki = Levrek Balığı
Tabako = Sigara
Taberu / Kuu = Yemek  -  Meshiagaru / Taberu = Yemek Yemek
Tabun / Osaraku = Muhtemel, Olası, Belki, Allah Bilir (Tanrı Bilir)
Tada = Yalnız, Sadece
Tadaima = Ben geldim!, Ben geri Döndüm, Şimdi, Şu anda
Tadashii = Doğru, Uygun, Haklı, Yasal

Taihen Osewa ni Narimashita = Çok yardımcı oldunuz
Taiho = Tutuklama
Tamashii = Ruh, Can
Tame-ni = Dolayı, Yüzünden, İçin
Tameru = Toplamak, Biriktirmek
Tanomu = Rica Etmek, Dilemek
Tanoshii = Sevinçli, Neşeli, Eğlenceli
Taosu = Devirmek, Düşürmek
Tasukete! = İmdat!
Tatakai = Mücadele, Savaş, Yarışma, Karşılaşma
Tatakau = Mücadele Etmek, Savaşmak
Tee Hee = Haha, hehe, Kıkırdama, Kişneme, Gülme
Teki = Düşman, Rakip
Tempo = Hız, Tempo
Tengoku / Rakuen = Cennet
Tensai = Dahi
Tensei = Doğuş
Tenshi = Melek
Terebi (Terebijon) = Televizyon
Tonikaku = Herhalde, Her Neyse, illaki, neyse, zaten, nasıl olsa, Her Halükarda
Toriaezu / Sassoku / Sugu / Tachimachi = Hemen, Derhal
Toruko = Türk, Türkiyeli, Türkiye
Tsubusu = Ezmek
Tsuki = Ay
Tsuku = Varmak, Ulaşmak, Sokmak, Batırmak, Çarpmak, Vurmak, İtmek
Tsundere = ilk başta Soğuk, gergin, somurtkan, öfkeli, hatta düşmanca tutumları olan bir kişinin, bir olay neticesinde veya kişiliğinin gelişmesi sonucunda aniden içten, samimi ve hatta mütevazı bir kişiliğe bürünmesi durumunu açıklayan terimdir. Ayrıca dışarıya karşı sert bir tutum sergilemesine rağmen, içinden iyi niyetli ve samimi duygular besleyen bir karakteri temsilen de kullanılır.
Tsundra= Herkes ve Herşey yolunda iken çok soğuk davranışlar sergilyen bir karakteri ifade eder.

Tsunshun Tsunshun = Tsundere'ye benzer ama bunlar soğukluk, utangaçlık gibi karakteristik özelliklerini bir noktadan sonra kabullenir.
Tsuyoi = Güçlü
Tsuzuki / Tsuzuku = Devam, Devam edecek
Uchū (Uchuu) = Uzay, Evren
Uke = Erkekler arası aşkta "Edilgen Partner" (Pasif)
Umai = Lezzetli, Tatlı
Umi = Deniz / Umibe = Deniz Kıyısı, Sahil
Unmei / Un = Yazgı, Talih, Şans, Uğur, Alınyazısı, Kader
Uragiri = İhanet, Kalleşlik / Uragiru = İhanet Etmek, aldatmak
Urami = Kin, Garez
Ureshii = Mutlu, Mesut, Memnun, Sevinçli
Urusai = Can Sıkıcı, Gürültülü
Uso = Yalan / Usotsuki = Yalancı
Utsukushii = Güzel
Visual Novel (Görsel Roman) = Macera oyunlarının bir alt dalı olarak kabul edilen, lakin çoğunlukla oyundan çok etkileşimli bir kitabı anımsatan yapımlardır. Normal oyunlara göre hayal gücünüzü daha fazla çalıştırır, basılı kitaplardan farklı olarak size seçim şansı tanır ve hikâye anlatımını görsel ve işitsel öğelerle destekleyerek üzerinizde bıraktığı etkiyi güçlendirir. (Örnek; Shizuku, Kizuato, To Heart, Tsukihime, Fate/stay night, Umineko no Naku Koro ni, Kanon, Persona, Air ve Clannad)

Wa = Cümlede ana konuyu belirleyen adı gösteren Takıdır. Japonca cümlelerde özneden hemen sonra gelir ve cümlenin konusunu belirleyicidir. Türkçe karşılığı yoktur. (Örnek; Watashi wa Candy) ("Daire", "Çember", "Tekerlek" anlamlarınada geliyor)
Ware = Ben / WareWare = Biz
Waruku wa arimasen = Fena Değilim
Wabiru = Affetmek, Bağışlamak
Watashi = Ben
Wakari = Anlayış
Wakaru / Wakatta / Wakarimashite (Wakarimashita) = Anlamak, Anlıyorum, Biliyorum, Anladım, Seni Anlıyorum, Seni Anladım
Wakaranai = Anlamıyorum, Bilmiyorum
Warui = Kötü
Wasuremashite (Wasuremashita) = Unutmak, Unuttum
Wazawaza = Özel, Ayrı, Ayrıca
Yada Yada = Kötü, Çok Kötü, Tiksinti (Genellikle bir teklifi reddeden veya reddetme bağlamında kullanılır, / iya da iya da = daha resmi söylenişi ve yazılışı)
Yada = İstemiyorum, Sevmiyorum (iyada = Ben bunu sevmiyorum, Ben istemiyorum)
Yahari / Yappari = -de, -da, Bile, Hatta, Daha, Henüz
Yakusoku = Söz, Söz Vermek
Yakuza = Gangster
Yamato Nadeshiko = Kadın için ideal bir Japon; Mütevazi, Aile, Ev ve İş konularında da yetenekli.
Yameru = Bırakmak, Terk Etmek
Yandere = Terim Yanderu kelimesinden türetilmiştir, zihinsel veya duygusal hastalık anlamında, gerçekten güçlü bir romantik sevgi gösterme anlamına gelir. Yandere karakterler zihinsel olarak kararsız, bazen duygu dünyalarında inanılmaz inişler ve çıkışlar yaşayan bunun sonucunda aşırı şiddete başvuran akli dengesi yerinde olmayan kişilerdir. Başlangıçta çok nazik, sevecen, sevgi dolu ve şevkat gösteren, ama zamanla bu bağlılığı hastalıklı ve yıkıcı bir takıntıya, şiddete dönüşen karakterleri tanımlar. (Genellikle Romantik ilişkilerinde bu sorunları yaşarlar. Örnek = Kotonoha Katsura, Yuno Gasai)
Yangire = Kıskançlık, öfke veya benzeri durumlarda çıgın ve deli taraflarını ortaya çıkartan karaterleri ifade eder. (Yandere ile farkı, Yangire'nin daha genel şeyler için kendisini kaybetmesidir)
Yankii = 1970'lerin sonlarından beri, Suçlu gençleri belirtmek için kulllanılmıştır. Japonya'da popüler bir altkültür olan Yankii, ortaöğretim suçlularından oluşur, Şiddete başvurmaları ve pervasız davranışlarıyla ün kazanmışlardır. Bunlar Bleach'te ki kurosaki ichigo tarzı saç renkleri, traşlanmış kaşları ve değiştirilmiş okul üniformalarıyla karakterize edilirler. Her ne kadar hem erkekler hemde kızlar için unisex bir terim olsada, daha çok erkekleri ifade eder.
Yaoi = Japonca kısaltması "yama nashi, ochi nashi, imi nashi" yani "Orgazım Yok, Vurucu Kısım Yok, Amaç Yok", Ayrıca erkekler arası aşk olarakta bilinir. Erkek-ile-erkek cinsel içerik; Genellikle kadınlar için, kadınlar tarafından oluşturulan.
Yare Yare = Aman, Oh iyi, Ah Kardeşim
Yaro Domo (Yarou Domo) = Serseriler, Keratalar, Yaramazlar
Yasashii = Yumuşak, Sevecen, Şefkatli (Ayrıca "Hafif" ve "Kolay" anlamınada geliyor)
Yatta! / Yoshi! (Yosh!) / Yossha! = Yaptım!, Ben Yaptım!, Oldu! Tamamdır!, İyi İş!, Başardık!
Yatto! = Nihayet, Sonunda
Yattekuru = Ortaya Çıkmak, Meydana Gelmek, Görünmek
Yattemiru = Denemek, Tecrübe Etmek
Yō! (You!) = Gayri Resmi bir şekilde "Merhaba" demek.
Yokatta = Allah'a Şükür, Çok Şükür, Ben Çok Sevindim
Yōkoso! (Youkoso) / irrashi(mase)! = Hoş geldiniz!
Yoku Dekimashita! (Yoku Dekimashite) = Aferin!

Yokumo = Bu Ne Cüret, Nasıl Olurda ...
Yō-ni (You-ni) = Gibi
Yōni (Youni) = Esasen "İki Yönlü Aşk" anlamına gelen, Biseksüel içerik için kullanılan bir terimdir. Bazı Anime, Manga ve Doujinshi'lerin (Fanfiction) içinde hem erkek hemde kadınlara karşı cinsel çekim.
Yoroshii! = Tamam!, Peki!, Kabul!
Yoroshiku / Dōzo Yoroshiku = Tanıştığımıza Memnun Oldum
Yorokonde! = Memnuniyetle!
Yowai = Zayıf, Güçsüz, Aciz
Yuki = Kar
Yume = Rüya, Düş
Yuri = Lezbiyen içerik veya kızlar/kadınlar arası aşk için kullanılan jargon. Japonya'da bu terim kadınlar arası cazibede geniş bir spektrum gösterir. Ayrıca Japonya dışında müstehcen içerik için de kullanılır.
Yurusu = Affetmek, Bağışlamak, izin Vermek
Yurusenai! / Sumanai = Affolunmaz, Affedilmez
Zakennayo! = Siktir Git, Defol, Canın Cehenneme, Etrafımda Dolanma!
Zangyaku = Vahşet / Zankoku = Zulüm, Gaddarlık
Zama Miro! = Oh Olsun!
Zembu = Tüm, Her şey
Zen = İyilik
Zetsubō (Zetsubou) = Umutsuzluk
Zettai ni = Kayıtsız Şartsız, Kesinlikle

Zettai Ryōiki = Neon Genesisi Evangelion animesinden türemiş bir terimdir, "Mutlak bölge" anlamına gelir. Bu bölge mini etek uzun çorap arasında kalan bölgeye denir. Eteğin kısalığına göre A'dan F!ye kadar derecelendirilir. A en kabul edilir derecedir. Bir başka derecede S derecedir. Özel durumları işaret eder.
Zuibun = Oldukça, Epey
Zutto = Çok, Daha Çok, DosdoğruJuji - Sayılar
0 = rei, zero
1 = ichi, hitotsu
2 = ni, futatsu
3 = san, mitsu
4 = shi, yon, yotsu
5 = go, itsutsu
6 = roku, mutsu
7 = shichi, nana, nanatsu
8 = hachi, hatsu
9 = kyû, kokonotsu
10 = jû, t
11 = jû-ichi
12 = jû-ni
13 = Jû-san
14 = jû-yon
15 = jû-go

20 = ni-jû
21 = ni-jû-ichi
22 = ni-jû-ni
23 = ni-jû-san
24 = ni-jû-yon
25 = ni-jû-go

30 = san-jû
40 = yon-jû
50 = go-jû
60 = roku-jû
70 = nana-jû
80 = hachi-jû
90 = kyû-jû
100 = hyaku

101= hyaku-ichi
102 = hyaku-ni
103 = hyaku-san
155 = hyaku-gojû-go

200 = ni-hyaku
300 = san-byaku
350 = san-byaku-gojû

1000 = sen
2000 = ni-sen
3000 = san-zen
3500 = san-zen-go-hyaku

10.000 = man
11.000 = ichi-man issen
20.000 = ni-man
100.000 = jû-man
200.000 = ni-jû-man

1.000.000 = hyaku-man
2.000.000 = ni-hyaku-man
10.000.000 = issen-man
20.000.000 = ni-sen-man
100.000.000 = oku
200.000.000 = ni-oku
1.000.000.000 = jû-oku


Josû - Sıra Sayıları
Birinci = dai-ichi
ikinci = dai-ni
üçüncü = dai-san
dördüncü = dai-yon
beşinci = dai-go
altıncı = dai-roku
yedinci = dai-nana
sekizinci = dai-hachi
dokuzuncu = dai-kyû
onuncu = dai-jû
yirminci = dai-ni-jû
yüzüncü = dai hyaku

 

Aşağıdaki Kelimeleri Çoğunluğunu (%60) Japonca Cep Sözlüğümden, Çevirmen Arkaşımız Janset (Jans09) sayesinde, bir kısmını Japonya ile ilgili okuduğum kitaptan, Wikipedia, Yukarıdaki adresten ve internet yardımı ile buldum.

japanese english mean meaning nedir ne demek

Link to post
Share on other sites

  • Replies 109
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Popular Posts

JAPONCA OKUNUŞ BİLGİLERİ Japonca'da Hiragana, Katakana ve Kanji olmak üzere 3 tip yazı sistemi vardır. Hiragana ve Katakana'da her harf bir heceyi belirtir. Hiragana genellikle Japonca kökenli, Kataka

Biraz da benden olsun :9:  Aslında konu hazırlamıştım sözlük gibi değil daha terimsel şeylerden. Bunu görünce buraya ekleyeyim dedim. Aynı olanları çıkardım ama kalan olmuş olabilir  :8:   Bara (薔薇):

Gerçekten Helal Olsun Hem Üşenmeden Yazmışsın Hemde Harika Bilgiler Vermişsin :)

  • 1 month later...
  • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.