Jump to content

Subtitle Workshop ile Tüm Altyazı İşlemleri (Resimler Onarıldı)


3n4bL3

Recommended Posts

 • Yöneticiler

Altyazıları senkronize etmek, ikiye bölmek, düzenlemek çoğu kişiye zormuş gibi görünür. Nasıl yapılacağı bilindiği sürece aslında oldukça kolaydır. Bu döküman hemen hemen bütün işlevleri irdelemekte ve soruların neredeyse % 100'üne cevap verecek şekilde hazırlanmıştır. İleride çıkması olası ek işlevler de zamanla yazıya eklenecektir.

Çalışmalar sırasında Subtitle Workshop'un (SW) 2.51 sürümü kullanılacaktır. Program resmi sitesinden temin edebilirsiniz.

http://www.urusoft.n...?id=sw&mirror=1

Bu programın kullanılma nedeni birçok özelliği içermesi ve hemen hemen bütün altyazı formatlarını desteklemesidir. Önce program kurulup çalıştırtırıldığında yapılacak ön ayarlamalar ve programın genel yapısına bir göz atılması başlangıç için faydalı olacaktır.

GENEL AYARLAR

Programın Türkçe dil desteği mevcuttur ve döküman Türkçe menüler üzerinden anlatılacaktır. Bu yüzden program ilk açıldığında Settings menüsünde bulunan Language kısmının Turkish olarak ayarlanması gerekmektedir.

Ayrıca film ile beraber çalışılacağı için Film menüsünden Video Önizleme Mod'nun aktif hale getirilmesi yararlı olacaktır.

Son olarak Türkçe karakterlerin düzgün görünmesi açısından, Ayarlar menüsünden Ayarlar'a girilip çıkan pencerede Karakter seti sekmesine gelindikten sonra burada bulunan Orjinal karakter seti ve Çeviri karakter seti Turkish olacak şekilde düzenlenmelidir.

Dosya menüsünden Altyazı Yükle ile altyazı açılır. Ön ayarlar doğru biçimde yapıldıysa aşağıdaki gibi bir görüntü ile karşılaşılacaktır.

Resmi ekleyen

Programı biraz daha tanıyabilmek için numaralandırılmış yerleri kısaca açıklayalım.

1: Burada format arzuya göre zaman veya kare olarak belirlenebilir. Kullanıcı hangisinde daha rahat çalışabiliyorsa kendi yararına onu seçmelidir.

2: Buradaki Giriş FPS değeri, altyazınızın FPS'sini sadece temsil etmektedir. Altyazının hangi FPS'ye sahip olduğunun bilinmesi ve altyazı yüklemeden önce bu alanın o değere göre ayarlanması gerekmektedir. FPS değeri ise FPS değişikliği yapılacağı zaman önemli olacaktır.

3: Çalışma şekli seçimi aşağıda bulunan Göster, Gizle ve Süre değerlerini açıp kapamayı etkiler. Yani, Gösterilme zamanı ve Gösterilme süresi ve Gösterilme zamanı ve Gizleme zamanı seçeneklerinin ayrı olarak veya birlikte çalıştırılabileceği bir özelliktir.

4: Burası görüldüğü üzere Film menüsünden açılan filmin ön izlemesi yapılabileceği penceredir.

5: Burada bulunan butonlar film ve altyazı kontrol butonlarıdır. Film açık olmadığı için şu an aktif durumda değildir. Kullanım alanları fare imleci üzerlerine getirilerek görülebilir.

6: Buradaki seçenekler başta da yapılan Karakter Seti seçimi içindir.

7: Bu pencerede açılmış olan altyazı görülebilir.

8: Gösterilme zamanı, Gizleme zamanı ve en alttaki de altyazı satırının ekranda kalma süresidir. Bunlar 3 numaralı yerden istenildiği şekilde ayarlanabilir.

9: Bu pencerede de seçili olan satır gösterilmekte ve değiştirilebilmektedir.

Metnin bundan sonraki kısmında programla yapılabilen işlemler anlatılacaktır.

FPS DEĞİŞİMİ

Bu işlemin yapılabilmesi için ilk önce varolan altyazının FPS değerinin bilinmesi gerekir. İşlem yukarıdaki resimde görüldüğü üzere 3 numaralı panelden yapılacaktır.

FPS değeri bilinen altyazının FPS değeri Giriş FPS kısmından seçilebilir veya kullanıcı kendi değerini girebilir.

Resmi ekleyen

Bu işlem yapıldıktan sonra Dosya menüsünden Altyazı Yükle ile altyazı açılır. Daha sonra 3 numaralı panelde bulunan FPS değeri gereken değerde olacak şekilde değiştirilir.

Resmi ekleyen

Bu işlemden sonra altyazının tamamının olduğu pencerede tüm satır sürelerinin değiştiği görülebilir. Bu safhada Dosya menüsünden Kaydet ile seçilerek işlem sonlandırılır.

ALTYAZI-FİLM SENKRONİZASYONU

Bu iş için fazlaca yol olsa da, en fazla işe yarayan birkaç yönteme değinilecektir.

1. Yöntem -Giriş ve Çıkış Diyaloglarına Göre-

İlk başta altyazı ve film açılır. Film kontrol butonlarından ilki tıklanarak film oynatılmaya başlanır. İlk konuşmanın geçtiği yerde ve son konuşmanın bittiği yerdeki süre veya kare sayısının not alınması gerekmektedir. Daha sonra menüden Düzenle -> Zamanlama -> Ayarla -> Altyazıları Ayarla bölümüne girilerek ya da doğrudan CTRL+B kısa yol tuşu kullanılarak aşağıdaki gibi bir pencereye ulaşılır.

Resmi ekleyen

Not alınan süre/kare değerleri burada bulunan İlk Konuşma Satırı ve Son Konuşma Satırı alanlarına girilir ve Ayarla butonu tıklanarak işlem sonlandırılabilir.

Not: Bu işlem uygulanırken filmdeki diyaloglar dışında filmde yer alabilecek ekran yazılarının altyazıda da olup olmadığına dikkat edilmelidir.

2. Yöntem -Manüel İleri-Geri Alma-

Tüm altyazının baştan sona kadar filme göre aynı değerde ileri veya geri konumda olması durumunda bu işlem uygulanabilecek en etkili ve pratik yöntemdir.

Altyazı ve filmin açılmasının ardından film kontrol butonlarından oynat tuşuyla film çalıştırılır. Amaç konuşmanın geçtiği süreyi belirleyebilmektir. İşi çabuklaştırmak için filmin hemen altında mevcut olan ileri/geri sürükleme çubuğundan da yararlanılabilir. İlk konuşmanın geçtiği yer tespit edilip bu zaman değeri ile altyazıdaki ilk satır zaman değeri karşılaştırılır ve aradaki fark tespit edilir. Yani filmdeki ilk konuşma süresinden altyazıdaki ilk satır giriş süresi çıkartılır. Elde edilen süre değeri (+) ve ya (-) çıkacaktır.

Menüden Düzenle -> Zamanlama -> Gecikme Ayarla adımları takip edilerek veya kısa yol tuşu olan CTRL+D ile aşağıdaki pencere açılmalıdır.

Resmi ekleyen

Şimdi, elde edilen yaklaşık (+) veya (-) fark değerleri bu pencerede ilgili yerlere girilir. Tüm Altyazılar İçin seçeneği aktif olacak şekilde Ayarla butonuna basıp işlemi sonlandırıyoruz.

Buradaki Seçili Altyazılar İçin seçeneği altyazının belirli bir kısmında senkron sorunu oluşuyorsa kullanılabilir. Doğal olarak bu durumda senkron sorunu olan kısım önceden seçilmelidir. Özellikle, birleştirilen altyazılarda, birleşme noktasında oluşacak senkron sorunlarını gidermek için kullanılacak tek yöntemdir.

3. Yöntem -Farklı Bir Altyazıdan Senkron-

Bu yöntem özellikle başlangıç zamanı senkron edilebildiği halde, ileriki satırlarda oluşan büyük kaymalar için kullanabilecek tek yöntemdir. Özellikle aradaki kaymaları düzenlemek çok zordur. Bundan dolayı bu tür senkron sorunları için bu yöntem kullanılacaktır. Yöntem, belirli şartlar istemekte ve bazı durumlarda oldukça zordur. Ama bu konudaki sıkıntıların bir derece azaltılması için kullanılabilir.

Yöntemin çalışma mantığı gayet basittir. Senkron sorunu olan mevcut altyazının süre değerlerini başka bir altyazıdan almak. Bu durumda ihtiyaç duyulacak şey senkronlu başka bir altyazı olacaktır.

Bu işlemin sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için bazı şartların olması gerektiğinden bahsedilmişti. İşte bu yöntemin işe yaraması için ilk şart her iki altyazının aynı satır sayısına sahip olması gerektiği, ikinci şart ise aynı satırların birbirini tutması. Bu gibi durumlarda elle veya Çeviri Modu kullanılarak, modifiye edilip ve satırlar eşleştirilerek çözüme gidilmek zorunluluğu vardır. Bu şartların sağlandığını farz edilerek işlemin anlatılmasına geçilebilir.

Senkronu tutmayan altyazı açılır. Menüden Düzenle -> Zamanlama -> Zamanlamayı Dosyadan Al adımılarını izleyerek veya kısa yol tuşu olan SHIFT+CTRL+T kombinasyonu kullanılarak açılacak pencerede senkron sorunu olmayan diğer dildeki altyazı seçilip Aç butonu tıklanır. Senkronu bozuk olan altyazıdaki tüm değerler açılan dosyadaki değerlerle değişecektir. İşlem tamamlanmıştır.

ALTYAZILARI BİRLEŞTİRME

Bu yöntemle, iki ve daha fazla CD sayısına ait altyazı birleştirilebilir ya da parça altyazılar bir bütün hale getirilebilir. Menüden Araçlar -> Altyazı Birleştir ya da CTRL+J kısayol tuşu ile ilgili işlem penceresine ulaşabiliriz. Aşağıdaki gibi bir pencere ile karşılaşılacaktır.

Resmi ekleyen

İlk olarak, birleştirmek istenilen altyazıların FPS değeri Temizle butonunun yanındaki FPS seçim kutusundan seçilir. Daha sonra Ekle butonu kullanılarak birleştirilecek altyazılar seçilir. Çıkış formatı olarak arzu edilen format seçilebilir. Subrip ve MicroDVD en çok tercih edilen formatlardır. Son olarak süre değerlerinin sıfırdan başlamaması için en altta bulunan Zaman Değerlerini Yeniden Hesapla seçeneği işaretlenilir. Son haliyle aşağıdaki gibi bir pencere elde edilecektir.

Resmi ekleyen

Son olarak Birleştir butonuyla işlem sonlandırılır.

Her ne kadar zaman değerleri yeniden hesaplanabilse de, bazı durumlarda tam birleşme konumunda kaymalar oluşabilir. Bu durumda birleştirmeden sonra, yukarıda Altyazı Senkronlama Yöntem 2'de bahsedilen işlemle sorun giderilebilir.

ALTYAZI AYIRMA

Bu işlemde tek parça altyazı iki ve daha fazla parçaya nasıl ayrılabileceği gösterilecektir. Altyazı ve filmin açılmasının ardından Altyazı Ayırma penceresine, menüden Araçlar -> Altyazı Ayır seçeneğiyle ya da kısa yol tuşu olan CTRL+T ile ulaşılabilir. Aşağıdaki gibi bir pencere ile karşılaşılacaktır.

Resmi ekleyen

Burada, görüldüğü üzere altyazıyı ayırmak için Seçilen Yerde Ayır, Altyazı Numarasında Ayır ve bunun gibi beş seçenek mevcut. Bu seçeneklerden en kolay ve en işe yarayan iki yöntemle işlem gerçekleştirilebilir.

1. Yöntem - Filmin Sonunda Ayır -

Bu yöntemde, yukarıda şekilde görüldüğü üzere, Filmin Sonunda Ayır seçeneği işaretlenir. Eğer film açık değilse, hemen altında bulunan Gözat seçeneği ile film seçilir. İsimlendirme kısmı gerekli şekilde ayarlanır. Çıkış Formatı olarak istenilen format seçilebilir. En altta bulunan Zaman Değerlerini Yeniden Hesapla seçeneğinin işaretli olduğundan emin olarak Ayır butonuyla işlem bitirilir.

2. Yöntem - Seçilen Yerde Ayır -

Bu yöntemde ise ayrılacak yer manüel olarak tespit edileceği için altyazıdaki diğer sorunlar da görülebilir. Altyazı Ayır penceresi açılmadan önce altyazı ve filmin açılması gerekmektedir. Film kontrol butonları kullanılarak son diyalog tespit edilir. Altyazı ana penceresinden bu diyaloğun geçtiği satır bulup işaretlenir (üzerine tıklamak yeterlidir). Daha sonra CTRL+T ile Altyazı Ayır penceresi açıldıktan sonra seçilen yerde Ayır seçeneği işaretlenir. Diğer alanlar 1. Yöntem'de anlatıldığı gibi doldurulabilir. Zaman Değerlerini Yeniden Hesapla seçeneğinin işaretli olduğundan emin olarak Ayır diyerek işlem bitirilir.

Her iki yöntemle aynı adımlar izlenerek altyazılar ikiden fazla parçalara ayrılabilir.

Her ne kadar zaman değerleri yeniden hesaplansa da, bazı durumlarda tam birleşme konumunda kaymalar oluşabilir. Bu durumda birleştirmeden sonra yukarıdaki Altyazı Senkronlama Yöntem 2'de bahsedilen işlemle sorun giderilebilir.

ALTYAZI DÜZELTME

1. Teknik Düzeltme

Bu metot sayesinde altyazı, boş satır, zaman olarak üst üste binme hataları, gereksiz boşluklar, iki satırdan fazla satırları ve bunun gibi hatalardan arındırılabilir. Bu iş için Subtitle Workshop'ta kullanılacak bölüm Araçlar menüsündeki Bilgi ve Hatalar kısmıdır. CTRL+I kısayol tuşu ile de ulaşılabilir. Fakat bütün altyazılar aynı standartta olmadığı için öncelikle bazı ayarların yapılmasına gerek var. Araçlar -> Bilgi ve Hatalar -> Ayarlar adımları veya kısayol tuşu alan ALT+I ile Ayarlar kısmına ulaşılabilir. Bu pencerede Ara ve Düzelt sekmeleri düzeltilecektir.

Ara penceresine göz atmakta fayda var.

Resmi ekleyen

Ara penceresinde seçilen kutucuklar yalnızca o hataların bulunduğu uyarısını verecektir, herhangi bir düzeltme işlemi program tarafından yapılmayacaktır. Düzeltme işlemi yapılabilmesi için Ara sekmesinin hemen yanında bulunan Düzelt sekmeside aşağıda anlatıldığı gibi ayarlanmalıdır. Altyazıyı bozmayacak optimum ayarların aşağıdaki şekilde olması önerilir.

Eğer iki satırdan fazla olan altyazılar rahatsızlık veriyorsa ve bunların raporlanması isteniyorsa İki satırdan fazla olan altyazılar kutucuğu işaretlemelidir. Sadece raporlanacak, düzeltmeler manüel yapılacaktır.

İşitme engelli altyazılarda (Hearing Impaired), ilgili satırlar raporlanmak isteniyorsa İşitme engelli altyazılar kutucuğunun işaretlenmesi gerekmektedir.

Diğer seçenekler pek sağlıklı olmadığı için seçilmemeleri tavsiye edilir. Yine de çok spesifik durumlarda kullanmak gerekebilir.

Düzelt penceresini inceleyelim,

Resmi ekleyen

Bu pencerede de en uygun sonuç, sadece yukarıdaki kutucukların işaretlenmesi ile sağlanabilir. Bu bölümde seçilen tüm kutucuklar kontrolden geçip düzeltilecektir. Opsiyonel seçimlere göz atalım,

Eğer iki satırdan daha fazla olan altyazılar manüel olarak düzeltilmek istenmiyorsa, "İki satırdan fazla olan altyazılar" kutucuğu işaretlendiği takdirde düzeltme işlemi otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

İşitme engelli altyazıların (Hearing Impaired) düzeltilmesi daha doğrusu otomatik olarak silinmesi isteniyorsa "İşitme engelli altyazılar" kutucuğunun işaretlenmesi yeterli olacaktır.

Diğer seçenekler de önceki gibi pek sağlıklı olmadığı için seçilmemeleri tavsiye edilir. Yine de çok spesifik durumlarda kullanmak gerekebilir.

Bu ayarlar yapıldıktan sonra, Araçlar -> Bilgi ve Hatalar -> Bilgi ve hatalar adımları veya kısayol tuşu alan CTRL+I ile aşağıdaki pencere açılır;

http://o1305.hizliresim.com/19/q/nbwxs.jpg

Bu pencerede, Hataları Düzelt butonuna basılıp Tamam butonu ile işlem sonlandırılır.

Bilgi ve Hatalar kısmı uzun satırları, haddinden fazla veya az zaman değerine sahip olan satırları sadece raporlar, düzeltme yapmaz. Bu durumda istenilen sonuç düzenlemelerin manüel şekilde yapılmasıyla alınır. Fakat satır satır senkron işlemi yapmak hem yorucudur, hem de çok büyük sabır ister. Subtitle Workshop bu konuda da iyi bir çözüm sunar.

Otomatik Satır Uzunluğu Düzeltme

İzlenecek adımlar şu şekildedir,

Önce Maksimum satır uzunluğunun ayarlanması gerekir. Bunun için menüden Ayarlar -> Ayarlar kısmını açılması gerekmektedir. Aynı bölüme kısayol tuşu ALT+S ile de ulaşılabilir. Aşağıdaki gibi bir pencere açılır ve buradan Genel -> Gelişmiş kısmına geçilir,

http://o1305.hizliresim.com/19/q/nbwyf.jpg

Pencerede bulunan Düzgün satır ayarlaması -> Bu karakter sayısından uzun olan iki satırı böl alanına uygun karakter sayısı girilir. Default değer 45'tir ama en uygun değer olan 40 yapılması daha iyi olacaktır. Tamam butonuna basılıp işlem sonlandırılır.

Menüden Düzenle -> Hepsini seç veya kısa yol tuşu olan CTRL+A ile tüm altyazı seçilir.

Menüden Düzenle -> Metin -> Maksimum satır uzunluğunu ayarla ya da kısa yol tuşu olan SHIFT+CTRL+L ile işlem sonlandırılır.

Otomatik Süre Düzeltme

Aynı şekilde ekranda çok kısa veya çok uzun kalan satırlarda otomatik olarak düzeltilebilir. İşlevin işleme mantığı, satırların, kelime veya karakter sayısı bazında zaman aralıklarının genişletilmesi veya daraltılmasıdır. Bunun için menüden Düzenle -> Zamanlama -> Otomatik süre veya kısayol tuşu SHIFT+CTRL+R kullanılmalıdır;

http://s1305.hizliresim.com/19/q/nbwyx.jpg

Burada gerekli değerler uygun şekilde girilip kıstaslar belirlendiğinde Tamam butonuna basılarak işlem sonlandırılır. Default değerler, aşağı yukarı kullanılabilecek, işe yarayan değerlerdir.

Satır Sürelerinin Genişletilmesi ve Daraltılması

Nadirde olsa, tüm altyazı satırları veya bir blok satır süreleri çok kısa veya çok uzun olabilmektedir. Bu gibi bir durumda Subtitle Wokshop'un Zaman Genişletici/Daraltıcı işlevinin kullanılması uygun olacaktır. Bu işlemin yukarıda anlatılan Otomatik Süre Düzeltme işleminden farkı, karakter ve kelime sayısına bakılmaksızın her satırın eşit zaman aralıklarında genişletilmesi veya daraltılmasıdır.

Bu işlem için menüden Düzenle -> Zamanlama -> Zaman genişletici/daraltıcı yada kısayol tuşu olan SHIFT+CTRL+Y kullanılmalıdır.

http://m1305.hizliresim.com/19/q/nbwzf.jpg

Burada istenilen süre girilerek genişletme/daraltma işlemi uygulanır. Eğer ki bütün satırlar hiçbir faktöre bakılmaksızın genişletilecek ya da daraltılacaksa Eğer altyazı belli bir karakterden uzunsa ve Eğer süre belli bir kare sayısından kısa/uzun ise seçenekleri işaretli olmamalıdır. Ama sadece bazı satırlarda sorun mevcut ise her iki şart veya ikisinden birisi uygun değerler girilerek, seçili bırakılmalıdır. Genişletme işlemi ister şartlı ister şartsız kullanılsın mutlaka alttaki Üst üste binmeyi engelle seçeneği işaretli olmalıdır. En altta bulunan iki seçenekle de işlemin tüm altyazıyı mı yoksa seçilen blok satırları mı kapsayacağını tayin etmektedir. Uygula butonu ile işlem sonlandırılır.

2. İmla Düzeltme

Eğer sistemde Microsoft Office yazım denetimi modülü yüklü ise, direkt Subtitle Workshop içinden imla denetimi yapılabilmektedir. Bunun için, menüden Araçlar -> Yazım denetimi veya kısa yol tuşu F7 kullanılarak işlem gerçekleştirilir.

Bir başka sorun ise Büyük-Küçük harf sorunudur. Altyazıda tamamen büyük, tamamen küçük veya kimi yerde büyük-küçük harf hataları mevcut olabilir. Bu yanlışları düzeltmek, hem görünüm hem de imla açısından önemlidir. Bunun için yapılması gereken, menüden Düzenle -> Metin -> Büyük-küçük harf dönüşümü'nü seçmek veya kısayol tuşu olan SHIFT+CTRL+C kombinasyonunu kullanmaktır.

http://s1305.hizliresim.com/19/q/nbx06.jpg

Eğer altyazıda "..." kullanımı mevcut ise, "..." tespiti kutucuğu aktif hale getirilmelidir ve Tamam butonu ile işlem sonlandırılmalıdır. "..." kullanımı yok ise yalnız olarak Sadece ilk kelimenin ilk harfi kutucuğu işaretlenmelidir. Her iki işlemde de özel isimler göz ardı edileceği için, sistem, % 100 başarıya ulaşamaz. Bu yüzden bu işlemden sonra tüm altyazı manüel olarak kontrol edilmelidir.

3. Çevirmen Modu ve İleri Düzey İşlemler

Subtitle Workshop, farklı dilden çeviri yapan çevirmenlere de ek bir özellik getirmiştir. Bu modu aktive etmek için Menüden Düzenle -> Çeviri -> Çeviri modu veya direkt kısayol tuşu olan CTRL+U kombinasyonu kullanılabilir. Altyazı ana penceresi aşağıdaki gibi değişecektir;

http://s1305.hizliresim.com/19/q/nbx0w.jpg

Çevirmenler için yapılabilecek bazı kolaylıklara göz atalım,

Doğrudan farklı dildeki altyazıyı görerek Çeviri kısmına tercüme edilmiş satırlar eklenebilir.

Menüden Film>Aç menüsünden veya kısayol tuşu ile CTRL+P ile film ile bire bir çeviri yapılabilir ki, bu basit diyalogları çevirdikten sonra kalan diyaloglarda, çevirmene büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Menüden Film>Göster seçeneği ile dilediğinde orjinal, dilediğinde çevrilen altyazılar görsel olarak takip edilebilir.

Satır Bölme ve Satır Birleştirme İşlemleri

Bazı uzun satırlarda veya farklı dilde az sayıda kelimeyle anlatılabilen fakat Türkçe'de biraz uzayan cümlelerle, çevirmenler mutlaka karşılaşmıştır. Bu gibi durumlarda çözüm yine Subtitle Workshop'ta aranmalıdır. Yapılması gereken tek işlem satırı bölmektir, fakat zamanı tutturmak tam bir işkencedir. Ama bunu kolay yolla ve sorunsuz halletmek Subtitle Workshop ile mümkündür;

Bu işlemle tüm satırların seçilip uygulanabilmesi imkansız olduğu için, bölünmek istenen satıra gelinip seçilir. Menüden Düzenle -> Metin -> Satırları Böl veya kısayol tuşu SHIFT+CTRL+D kullanılarak ilgili pencere açılır;

http://o1305.hizliresim.com/19/q/nbx1f.jpg

Bu pencerede bölünen satırın ilk kısmı ve ikinci kısmı görünmektedir. Hiçbir şey değiştirilmeden Böl işleminin uygulanması halinde süre otomatik belirlenerek satır bölünecektir. Ama bazı hallerde ilk bölünen veya ikinci bölünen daha uzun süre ekranda kalmak zorunda olabilir. Bu durumda, üstte bulunan 1:1, 1:2, 2:1 gibi seçeneklerle müdahele etmek gerekebilir. :'den önceki kısım ilk bölünecek altyazı zamanını, sonraki kısım ise ikinci bölünecek altyazı zaman oranını göstermekte. Ona göre bir seçim yapmak mümkündür ama illa manüel bir zamanlama yapılacaksa, Otomatik süre kullan kutucuğu inaktif duruma getirilerek, istenilen zaman değerleri girilebilir.

İkinci bir konu da çok kısa satırları birleştirmek ve Türkçe'ye anlamlı bir şekilde ifade etmektir. Bu işlem için önce, birleştirilmek istenen iki veya daha fazla satır seçilmelidir. Menüden Düzenle -> Altyazılar -> Altyazıları Birleştir seçilmeli veya kısayol tuşu olan CTRL+K kombinasyonu ile işlem sonlandırılmalıdır.

Elbette, çevrilen altyazıların, yukarıda belirtildiği gibi teknik sorunlardan arındırma işlemi yapılması daha sağlıklı altyazılar sağlayacaktır.

Alıntı : divxplanet.com

Link to post
Share on other sites

 • Replies 21
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Altyazıları senkronize etmek, ikiye bölmek, düzenlemek çoğu kişiye zormuş gibi görünür. Nasıl yapılacağı bilindiği sürece aslında oldukça kolaydır. Bu döküman hemen hemen bütün işlevleri irdelemekte v

 • 4 weeks later...
 • Yöneticiler

Evet ikisinden birini bilmesi gerekiyor ki durum şöyle japonca dublajlı olan animeleri Türkçe'ye veya başka bir dile çevirmek için Japonca'yı bilmek gerekiyor ya da japonca bilmiyor ingilizce biliyorsanız ingilizceye çevrilmiş olan animeleri ingilizceden Türkçe'ye çevirebilirsiniz.

Link to post
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • 1 month later...
 • 1 month later...
 • 2 months later...

''mkvmerge'' programıda kolay ve basit işlemlerinizi halletmenize yarar. Özetliyecek olursam

1. video ya altyazı gömebilir veya video daki altyazı yı silebilirsiniz

2. ses dublajını kaldırabilir veya ekleyebilirsiniz.

3. videou bölümlere ayırabilir veya ayrılmiş vid

4. bölüm düzenleyebilirsiniz v.s ve bu işlemleri basit ve hızlı bir şekilde halledebilirsiniz. Denenmesi ve elde bulundurulması gerek bi program bence....

Link to post
Share on other sites

 • 2 months later...
 • 6 months later...

Merhaba arkadaşlar ben altyazı renklendirmek istiyorum çünkü izlediğin animeyi yükleyen arkadaşım ingilizce gömülü altyazıyla vermiş. Başka renk olursa üstüne ekleyebilirim diye düşündüm bu arada bu program altyazı gömüyor mu ?

mkv merge diye bir program var ezgi onunla ing olan altyazıyı çıkarabilirsin sonra zaten istediğin altyazıyı koyarsın. ama hardsub değilse geçerli dediğin. :)
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.